• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


W dniu 28 kwietnia 2019 r. zmarł prof. Karol Modzelewski, współtwórca Solidarności Pracy, następnie Unii Pracy, Honorowy Przewodniczący Unii Pracy. Historyk mediewista, dysydent, więzień polityczny, jeden z liderów opozycji demokratycznej w okresie PRL, kawaler Orderu Orła.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Karol Modzelewski urodził się w Moskwie w 1937 r. W 1964 wraz z Jackiem Kuroniem autor Listu otwartego do partii, krytykującego linię polityczną Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej za odejście od ideałów socjalizmu. Jeden z inicjatorów protestów studenckich na Uniwersytecie Warszawskim w marcu 1968. Od listopada 1980 do kwietnia 1981 pierwszy rzecznik prasowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, autor pomysłu przyjęcia przez związek jego nazwy „Solidarność”. Kilkakrotnie więziony i internowany ze względów politycznych w czasach PRL, osadzony łącznie przez osiem i pół roku[a]. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (1992–1994) i Uniwersytetu Warszawskiego (od 1994), członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, w latach 2007–2010 wiceprezes PAN. W 2007 laureat Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za monografię Barbarzyńska Europa (2004), w której podjął kwestię powstawania tożsamości europejskiej pod wpływem tradycji przedchrześcijańskich. Autor wyróżnionej Nagrodą Literacką „Nike” autobiografii Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca (2013), w której rozliczał się ze swojej działalności ideowej i politycznej począwszy od lat 50., a także krytykował sposób przeprowadzenia transformacji ustrojowej w Polsce, wskazując na negatywne skutki transformacji związane z dominacją modelu neoliberalnego.

 

(Na zdjęciu obok prof. K. Modzelewskiego , posłowie II Kadencji Sejmu: Danuta Polak. Henryk Hajduk, Sergiusz Karpiński, Piotr Czarnecki.)

Danuta Polak o śmierci prof. Modzelewskiego:

W II Kadencji Sejmu RP, kiedy Karol Modzelewski był Honorowym Przewodniczącym Unii Pracy, miałam przyjemność z kolegami posłami uczestniczyć w ważnej dla Wymienionego uroczystości w Krakowie. Stowarzyszenie KUŻNICA przyznało Prof. Karolowi Modzelewskiemu Honorową nagrodę KOWADŁO KUŻNICY. Tę nagrodę przyznaje się wybitnym Polakom. Karol Modzelewski to wybitny umysł i WIELKI POLAK !