• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Waldemar Witkowski, przewodniczący Unii Pracy na spotkaniu 7 grudnia 2019 r z Inicjatywą Polską zapewnił, że jako partie lewicowe chcemy pokazać, iż potrafimy wspólnie działać i realizować wspólny program. Dla nas człowiek jest ważniejszy od kapitału,  środowisko jest ważniejsze od biznesu,  a UE jest większą wartością niż USA.  Chociażby te trzy rzeczy powodują, że jest między nami pole do współpracy i wspólnego programu bliskiego polskiej lewicy. Nadmienił również że priorytetem jest rozwój inwestycji w ekologię, edukację i infrastrukturę. W sprawie ochrony klimatu, potrzebne są bardziej ambitne postanowienia, niż te, które do tej pory zapadły. Przedstawił też zagadnienia poruszane na Kongresie Partii Europejskich Socjalistów, której jest członkiem.