• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Opole, dnia 10.02.2020r

 
Premier Mateusz Morawiecki i PiS zaproponowali pracującym rodakom Pracowniczy Program Kapitałowy, który ma być ich zabezpieczeniem finansowym jako przyszłych eme¬rytów. Ponieważ program ten nie zyskał dużego zainteresowania obywateli Rząd chce stwo¬rzyć mechanizmy, które wymuszą na pracodawcach wprowadzenie tego programu w ich przedsiębiorstwach. Rodzi się pytanie z czego wynika tak małe zainteresowanie tym  progra¬mem? Czy jest to uczciwy program stwarzający szanse zgromadzenia odpowiedniego kapi¬tału na czas emerytury, czy też jest to kolejne oszustwo Premiera Mateusza Morawieckiego? Niestety jest wiele przesłanek dowodzących, że głównym celem tego programu nie jest wca¬le zapewnienie finansowego bezpieczeństwa emerytalnego uczestników PPK lecz stworze¬nie kolejnego źródła finansowania często niezbyt mądrych pomysłów PiS-u. Premier Mate¬usz Morawiecki chcąc pokazać jak bardzo uczciwa jest to oferta zaproponował zapisanie w Konstytucji faktu, że środki zgromadzone na PPK są prywatne. Zapomniał jednak dodać jed¬ną istotną informację, o której jako były bankster dobrze wie, a mianowicie że przez niewła¬ściwe inwestycje TFI emerytury z tego funduszu nie będzie, bo konto może pozostać prak¬tycznie wyczyszczone.

Panie Premierze Mateuszu Morawiecki! Może chociaż raz warto zagrać uczciwie. Skoro tak bardzo zależy Panu na bezpieczeństwie finansowym rodaków na emeryturze, to warto w tej ustawie zapewnić im gwarancję państwa na wypłatę przynajmniej zgromadzone¬go kapitału, który tworzą składki wpłacane zarówno przez pracownika jak i pracodawcę oraz państwo. Gwarancja taka będzie większym argumentem dla zwiększenia zainteresowania Pracowniczym Programem Kapitałowym niż finansowy przymus dla pracodawców.

Panie Premierze zbyt często mija się Pan z prawdą, może wreszcie czas na uczciwe postawienie sprawy. Wielu rodaków w ostatnim okresie straciło znaczne środki w OFE i SKOK-ach a także w piramidzie finansowej GetBack-u, aferze która zaistniała  przy biernej postawie instytucji finansowych państwa i służb specjalnych kierowanych przez ludzi PiS-u i to tylko dlatego, że spółka GetBack była wówczas hojnym sponsorem różnych gali organi¬zowanych przez ludzi PiS-u i jej  zwolenników. W takiej sytuacji trudno się dziwić, że roda¬cy nie chcą brać udziału w tworzonej teraz przez Rząd PiS-u i Zjednoczonej Prawicy szcze¬gólnej piramidzie finansowej. Premier mając świadomość jakie mogą być potencjalnie nega¬tywne skutki dla rodaków w przypadku krachu na giełdzie lub przy złym inwestowaniu zgromadzonych środków przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, nie powinien przy¬muszać pracowników do udziału w tej piramidzie. Rząd likwidując OFE zgarnie z rynku określony kapitał, w tym oczekiwane dla budżetu 16mld zł, dlatego pilnie poszukuje nowego źródełka wspierania finansowego giełdy i oczywiście finansowania niezbyt rozsądnych po¬mysłów PiS-u.

Szanowny Premierze, jeżeli Pańska propozycja Pracowniczego Programu Kapitało-wego ma być uczciwa, to rozwiązanie jest bardzo proste. Wystarczy dokonać ustawowego zabezpieczenia przez Państwo kapitału zgromadzonego na indywidualnym koncie. Polki i Polacy z pewnością wyjątkowo w takiej sytuacji  zaakceptują działanie „legislacyjnego pen¬dolino”, które wprowadzi do tej ustawy stosowne zmiany. Propozycja zapisu w konstytucji, że są to środki prywatne, bez wprowadzenia gwarancji Państwa, może być kolejną próbą wykonywania ruchów pozorowanych, zmierzających w konsekwencji do oszukania uczest-ników programu. Jak wcześniej wspomniano, nietrafione inwestycje mogą sprawić, że po latach odkładania pieniędzy, na koncie zostaną prywatne grosze. Może warto rozważyć również alternatywne do TFI rozwiązanie dotyczące gromadzenia środków w PPK jako np. lokaty bankowej (na zasadzie systematycznego oszczędzania) lub lokaty inwestycyjnej z gwarancją kapitału. 

Uczciwość to sprawa bardzo ważna, zwłaszcza tych polityków, którzy na swoich sztandarach mają chrześcijańskie wartości.
                                                                            


Unia Pracy w Opolu