• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 Poznań, 2019-11-23

Zarząd Wojewódzki Wielkopolskiej Unii Pracy przeanalizował budżet Województwa Wielkopolskiego proponowany na rok 2020.

Zarząd :
1. Wyraża zadowolenie :
-  z kontynuacji budowy szpitala dziecięcego,
-  z podjęcia decyzji o dofinansowanie zabiegów in vitro,
o co walczyliśmy w Sejmiku ubiegłej kadencji, głosem naszego radnego Waldemara Witkowskiego. Zadania te uważamy za bardzo ważne dla młodych mieszkańców Wielkopolski. W tym miejscu Zarząd w imieniu mieszkańców północnej Wielkopolski składa podziękowanie za sfinalizowanie budowy i wyposażenia ośrodka onkologii w Pile.
2. Doceniamy decyzję radnych Sejmiku dotyczącą budowy siedziby filharmonii poznańskiej, jako ważnego nie tylko regionalnego ośrodka kulturalnego. Szczególnie, że w tym okresie inwestycje w kulturę nie są priorytetem nie tylko władz centralnych ale i wielu samorządów.
3. Niepokój Zarządu Wielkopolskiej Unii Pracy wzbudziła niesłychanie duża / 125 mln Pln / dopłata do przewozów realizowanych przez Koleje Wielkopolskie. Ponieważ uważamy za niezwykle istotne dla mieszkańców województwa skomunikowanie miejsca pracy z miejscem zamieszkania, to sytuacja tak wysokiego deficytu może doprowadzić w przyszłości do minimalizowania lokalnej komunikacji. Z tego powodu Zarząd WUP wzywa władze Sejmiku do jak najszybszych i skutecznych działań naprawczych.
4. Uważamy, że dla rozwoju szczególnie północnej części Wielkopolski istotny jest problem skomunikowania południa kraju z Wybrzeżem. Niezbędnym zatem staje się zintensyfikowanie starań o podjęcie budowy S-11 na odcinku wielkopolskim, zwłaszcza że takie prace już są znacznie zaawansowane w województwie zachodnio-pomorskim.

Uchwała ZW WUP została podjęta jednogłośnie

W imieniu ZW WUP
                                                                   
Przewodniczący  dr Jan Lus.