• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Po spotkaniu przewodniczącego Unii Pracy Waldemara Witkowskiego  z przewodniczącym SLD Włodzimierzem Czarzastym oraz sekretarza generalnego UP z Robertem Biedroniem (Wiosna), Włodzimierzem Czarzastym (SLD) i Adrianem Zandbergiem (Lewica Razem), Zarząd Krajowy Unii Pracy wyraża rozczarowanie i dezaprobatę w stosunku do decyzji podjętych przez liderów tych partii. A w szczególności do decyzji o starcie na listach Komitetu Wyborczego SLD i kształcie tych list. W programie wyborczym tych partii nie znalazły się też nasze postulaty programowe:      
•  człowiek ważniejszy od kapitału,
•  środowisko ważniejsze od biznesu,
•  Unia Europejska ważniejsza od USA.

Unia Pracy nie będzie wspierać porozumienia wyborczego Wiosny, SLD  i Lewicy Razem, ponieważ wbrew swoim zapowiedziom i publicznym deklaracjom liderzy tych partii w sposób autokratyczny ułożyli listy wyborcze i nie otworzyli się na partnerską współpracę z innymi organizacjami lewicowymi.

Została zaprzepaszczona wyjątkowa szansa utworzenia szerokiej lewicowej koalicji, w której znalazłyby się na warunkach partnerskich wszystkie partie i organizacje społeczne definiujące się jako lewicowe. Podjęte decyzje reaktywują prymat SLD na lewicy, służą likwidacji różnorodności i w konsekwencji doprowadzą do marginalizacji pozostałych ugrupowań lewicowych. Ubolewamy, że liderzy partii tworzących porozumienie wyborcze nie sprostali potrzebom i możliwościom rzeczywistego zjednoczenia całej polskiej lewicy.

Wielokrotnie deklarowany i zapowiadany przez przywódców głównych partii opozycyjnych pakt senacki w wielu województwach i okręgach wyborczych okazał się fikcją. W dalszym ciągu w wyborach do Senatu RP Polacy są skazani na duopol PO–PiS , a sympatycy lewicy nie mają na kogo głosować. Za niepokojącą sytuację polityczną przed październikowymi wyborami parlamentarnymi po stronie demokratycznych sił opozycyjnych w Polsce odpowiedzialni są Grzegorz Schetyna z PO, Włodzimierz Czarzasty z SLD i Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL. Ich działalność przyczynia się do umacniania autorytarnych rządów PiS. Członkowie Unii Pracy mający poważny dorobek i doświadczenie w działalności politycznej i społecznej oraz cieszący się znaczącym poparciem społecznym w swoich środowiskach nie znajdują się na listach wyborczych SLD. Mamy jednak nadzieję, że zarówno oni jak i liczni nasi sympatycy znajdą na nich wiarygodnych kandydatów, na których będą mogli oddać swój głos.  

Życzymy lewicowym koleżankom i kolegom sukcesów wyborczych. Apelujemy do wszystkich członków i sympatyków Unii Pracy o masowy udział w wyborach parlamentarnych 13 października 2019 r.


                     Sekretarz Generalny                                                 Przewodniczący
                           Unii Pracy                                                              Unii Pracy
                   Grzegorz Andrzej Niski                                          Waldemar Witkowski