• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W dniu dzisiejszym (23 lipca 2019 r) w Warszawie przy ul. Złotej odbyło się robocze spotkanie Przewodniczącego Unii Pracy Waldemara Witkowskiego i V-ce Przewodniczącego Unii Pracy Andrzeja Puzio z Przewodniczącym SLD Włodzimierzem Czarzastym. Intencją spotkania było wstępne omówienie utworzenia na partnerskich zasadach Komitetu Wyborczego do jesiennych wyborów parlamentarnych. Unia Pracy, która przez swoje 28 lat istnienia zawsze była wierna niepodważalnym wartościom lewicowym, zaproponowała żeby w programie koalicji uwzględnić następujące tezy programowe:


1. Człowiek Ważniejszy od kapitału
2. Środowisko ważniejsze od businessu
3. Unia Europejska ważniejsza od USA

Ad. 1
- popieranie działań organizacyjnych, mających na celu zwiększenie bazy mieszkaniowej i ich dostępności.
- minimalne wynagrodzenie w wysokości 50 % średniej krajowej
- siedmiogodzinny dzień pracy, ósma i następne to nadgodziny
- 30 dni urlopu wypoczynkowego, tzn. 6 tygodni
- likwidacja podatku Belki a wprowadzenie podatku Tobina
- podwyższenie progu podatkowego do 100.000,oo zł, tzn. 20 krotności średniej krajowej
- podwyższenie kwoty wolnej od podatku 15.000,oo zł, tzn. 50 % minimalnej płacy
- zwolnienie z podatku dochodowego emerytów i rencistów
-darmowe leki na receptę dla dzieci do 14-tego roku życia, emerytów i rencistów a także osób chorych onkologicznie


Ad. 2
- stopniowe odejście od węgla stosowanego w celach bytowych i likwidacja kopalni odkrywkowych
- preferencja transportu opartego na energii elektrycznej
- obłożenie paliwa do samolotów akcyzą
- zwolnienie z podatku od nieruchomości i terenów zielonych nie służących działalności zarobkowej
- dążenie do wzmocnienia UE w polityce międzynarodowej i  obronnej

Ad. 3
- nie podejmowanie działań politycznych ponad UE
- dążenie do wzmocnienia UE w polityce międzynarodowej i obronnej