• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


W dniach 29 – 30 czerwca 2019 r odbyły się w Warszawie dwudniowe obrady Rady Krajowej Unii Pracy. Jednym z punktów była uroczystość wręczenia  Nagrody im. Aleksandra Małachowskiego. Tegorocznym laureatem za książkę pt.: „Lewicę racz nam zwrócić Panie” został red. Rafał Woś – za wyróżnieniem były działania na rzecz - „za niezależność dziennikarską, dużą wrażliwość na problemy społeczne, promowanie postaw obywatelskich oraz wierność ideałom lewicy”.

Przewodniczący UP Waldemar Witkowski. Podziękował za dotychczasową pracę dziennikarską i wkład za popularyzację idei lewicowych. Do podziękowań i gratulacji przyłączyła się kol. Elżbieta Zakrzewska, Przewodnicząca Rady Krajowej UP podkreślając że obecnie mało jest dziennikarzy, zwłaszcza młodych, mających odwagę prezentować lewicowe wartości nawet za cenę konsekwencji dotykających ich na niwie zawodowej. Koleżanka Danuta Polak wręczyła laureatowi biografię Aleksandra Małachowskiego pt.: „Aleksander Małachowski - Syzyf herbu Gryf” autorstwa Wiesława Michalaka,

Po uroczystości odbyła się dyskusja panelowa z udziałem laureata i Roberta Walenciaka będącego laureatem Nagrody w 2015 roku, dotycząca przyszłości lewicy w Polsce oraz nadchodzących decyzji wyborczych prawdziwej lewicy.