• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W dniu wczorajszym w siedzibie Biura Krajowego zebrał się Zarząd Unii Pracy. Podjęto uchwały w kilku kluczowych sprawach. Ważnym też było przyjęcie wspólnego stanowiska Unii Pracy przedstawionego przez Przewodniczącego Waldemara Witkowskiego w sprawie zlikwidowania podatku od nieruchomości, w punkcie gruntów zielonych na których, nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Tereny zielone (parki, skwery, boiska sportowe, przestrzeń rekreacyjną mieszkańców miast, siedlisk i osiedli) stanowią wspólne dobro, pomagające w regeneracji wszystkich aspektów zdrowotnych. Służą one także ochronie środowiska, gromadzeniu wód opadowych i asymilacji Co2,  dlatego samorządy nie powinny być obciążane tego typu daniną.