Multimedia

Galeria

Aby obejrzeć galerię, należy kliknąć na miniaturkę zdjęcia!

sobota, 07 grudzień 2019

Konferencja "Burza Mózgów"

BIURO KRAJOWE UNII PRACY  zwróciło się do wielu Redakcji z  zaproszeniem na ”konferencję–burzę mózgów”, która odbyła się w dniu 3 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w centrum Warszawy w  sali  konferencyjnej Domu Spółdzielczości Pracy w Warszawie przy ul. Żurawiej 47. Tematem przewodnim  konferencji była :   „ Przyszłość lewicy w Polsce ”  Do udziału w konferencji zaprosiliśmy wszystkie Partie polityczne, Stowarzyszenia i Organizacje pozarządowe, które definiują się jako lewicowe. Celem konferencji była integracja całego środowiska lewicowego oraz wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego funkcjonowania lewicy w Polsce. Formuła konferencji była otwarta i tak jak sądziliśmy przybrała formę burzy mózgów. Konferencję poprzedziła uroczystość wręczenia statuetki Unii Pracy Tomaszowi Sekielskiemu nominowanemu przez Kapitułę Nagrody im. Aleksandra Małachowskiego za niezależność dziennikarską”.

Zaproszenia  przyjęli :
Dariusz Joński – poseł na Sejm RP
Monika Jaruzelska - Radna Miasta Stołecznego Warszawa
Krystyna Małachowska – małżonka śp. Marszałka Aleksandra Małachowskiego, patrona corocznej Nagrody - Statuetki Unii Pracy dla dziennikarzy ”Za niezależność dziennikarską”
prof. Janusz  Tomidajewicz – Unia Pracy, Poznań
prof. Paweł  Bożyk – Ruch Odnowy Gospodarczej im. Edwarda Gierka, Warszawa
Krzysztof  Zaręba – prezes Polskiej Izby Gospodarczej EKOROZWÓJ - Warszawa
Jerzy Domański – członek Kapituły Nagrody – Statuetki  Unii Pracy,  redaktor naczelny Tygodnika Przegląd
Rafał Woś – członek  Kapituły Nagrody – Statuetki Unii Pracy, dziennikarz
Beata Karoń - sekretarz KKW Komunistycznej Partii Polski.
Max  Bojarski – Wolność i Równość Warszawa
Przedstawiciele partii politycznych organizacji społecznych, ruchów miejskich
Przedstawiciele mediów ogólnopolskich i stołecznych.

W DYSKUSJI udział wzięli.

•    prof. Paweł Bożyk – przewodniczący ROG Warszawa
•    Dariusz Joński – poseł na Sejm RP                                                                                                  
•    prof. Janusz Tomidajewicz, Unia Pracy Poznań
•    dr Janusz Bandurski – Ruch Odnowy Gospodarczej im. Edwarda Gierka
•    Grzegorz Andrzej Niski sekr. gen. Unii Pracy
•    Mirosław Nizielski, v-ce przewodniczący CKW Polskiej Partii Socjalistycznej
•    Beata Karoń, sekretarz KKW Komunistycznej Partii Polski
•    Jan Herman, członek Polskiej Partii Socjalistycznej
•    Zbigniew Jaśkiewicz – Unia Pracy Poznań
•    Waldemar Witkowski, przewodniczący Unii Pracy.

Należy jedynie żałować, że konferencja nie była rejestrowana audio-wizualnie.

Przyjęto też Stanowisko uczestników I Konferencji n/t ” Przyszłość lewicy w Polsce ” które brzmi następująco :
Przedstawiciele lewicowych Partii politycznych, Stowarzyszeń i ruchów miejskich uczestniczący w I Konferencji p.t.: ” Przyszłość lewicy w Polsce ” w Warszawie w dn. 3.12.2019 r. wyrażają wolę kontynuowania okresowych spotkań dyskusyjnych, mających na celu integrację wszystkich środowisk lewicowych w Polsce i wypracowanie formuły współdziałania tych organizacji.
Cykliczne spotkania organizacji lewicowych, w których uczestnictwo jest możliwe bez żadnych warunków wstępnych i wykluczeń, powinny być nieformalnym forum współpracy tych organizacji na rzecz rozwiązywania konkretnych problemów społeczeństwa polskiego.
Głos połączonych i współpracujących ze sobą  wszystkich organizacji lewicowych w najbardziej istotnych dla społeczeństwa sprawach politycznych, społecznych i gospodarczych będzie bardziej słyszalny i ma większą szansę przebicia się do świadomości opinii publicznej i dzisiejszych decydentów w naszym kraju.

sobota, 07 grudzień 2019