Multimedia

Galeria

Aby obejrzeć galerię, należy kliknąć na miniaturkę zdjęcia!

niedziela, 26 styczeń 2020

Obchody rocznicy zbrodni w Cytadeli

W czasach świetności imperium Rzymskiego proletariat oznaczał najuboższą warstwę ludności, upośledzoną również prawnie. W ujęciu Karola Marksa  proletariat to klasa społeczna przeciwstawiana właścicielom środków produkcji. Zakładał on podział społeczeństwa na dwie klasy – kapitalistów, czyli właścicieli środków produkcji (ziemi, fabryk, kapitału finansowego) i proletariuszy, a więc robotników – PRACOWNIKÓW nieposiadających tych środków. Za przyczynę nędzy i wszelkiego dzisiejszego ucisku uznawał on nierówność i niesłuszność przy podziale bogactw między rozmaite grupy społeczne. Jakkolwiek bogactwa były rezultatem pracy, nie przypadały jednak w udziale tym, którzy pracowali nad ich wytworzeniem. Pomimo upływu lat wiele z ówczesnych postulatów świata pracy najemnej pozostaje do dziś aktualnych.
Unia Pracy w swych postulatach ideowych na pierwszym miejscu stawia, że : CZŁOWIEK JEST WAZNIEJSZY OD KAPITAŁU. W związku z kolejną rocznicą wydarzenia sprzed 134 lat, bo tu pod murami warszawskiej Cytadeli 28 stycznia 1886 r., wykonano wyrok śmierci na czterech działaczach pierwszej polskiej organizacji rewolucyjnej, również w tym roku w niedzielę spotkały się organizacje o trwałych przekonaniach lewicowych. Organizatorami uroczystości była Komunistyczna Partia Polski (KPP), która od wielu lat dba o pamięć uczczenia kaźni pierwszych Proletariatczyków – Piotra Bardowskiego, Stanisław Kunickiego Michała Ossowskiegiego , Jana Pietrusińskiego. To właśnie ci straceni, Proletariatczycy  i ich następcy między innymi przywódca ich organizacji Ludwik Waryński, który zginął na katordze szliselburskiej,  sprawili, że upodmiotowili masy pracujące czy masy chłopskie i dzisiaj jesteśmy czymś więcej niż tylko narzędziem do pomnażania czyjegoś bogactwa.
 W uroczystościach tych wzięli również udział członkowie warszawskiej organizacji UNII PRACY oddając hołd ludziom, którzy walczyli o to, co dzisiaj jest też tak bardzo aktualne.

niedziela, 26 styczeń 2020