Multimedia

Galeria

Aby obejrzeć galerię, należy kliknąć na miniaturkę zdjęcia!

poniedziałek, 01 maj 2017

1 maja w Olkuszu

1 Maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Dzień, w którym pracownicy i związkowcy oraz partie lewicowe na całym świecie od 1890 r. przypominają rządzącym o prawie do godnego życia. W Olkuszu sympatycy lewicy obchodzą to święto poprzez uroczyste składanie kwiatów pod pomnikiem Poległych za Ojczyznę i pomordowanych przez faszystów w latach 1939-1945. Dziś o godzinie 11:00 członkowie Unii Pracy wraz z przedstawicielami związków zawodowych oraz lokalnych struktur SLD zebrali się pod pomnikiem w celu wspólnego uczczenia Święta Pracy. Delegacji UP przewodniczył Jan Orkisz - Wicestarosta Powiatu Olkuskiego i Wiceprzewodniczący Unii Pracy.

W dalszym ciągu praca w Polsce dla milionów Polek i Polaków nie spełnia swojej podstawowej roli – zapewnienia godnego i stabilnego życia. Praca powinna być źródłem utrzymania, zapewniać bezpieczeństwo socjalne i spokojną emeryturę. Niezbędne jest dalsze ograniczanie „śmieciowego” zatrudnienia! Konieczny jest szybszy wzrost wynagrodzeń i stabilny system emerytalny. Unia Pracy uważa , że minimalne wynagrodzenie za pracę winno wynosić co najmniej 50 % średniego wynagrodzenia w kraju i powinno automatycznie rosnąć, gdy rośnie to wynagrodzenie. Niezbędne są aktywne systemy wsparcia państwa dla osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy!

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz lewicowe partie polityczne oczekują szybszego tworzenia nowych – dobrych miejsc pracy i wielokrotnie proponowały rządowi podjęcie działań w tej sprawie. Nadal aktualne są w Polsce : potrzeba działania na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej, przestrzegania prawa pracy, walki z rozwarstwieniem społecznym, dyskryminowaniem pracowników i bezrobociem.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz partie lewicowe aktywnie zabiegają o wdrożenie zarówno w Polsce, jak i całej Unii Europejskiej zasady równa płaca za tę samą pracę w tym samym miejscu. Postulujemy zmianę dyrektywy europejskiej w tym zakresie. Jesteśmy zwolennikami wprowadzenia „minimalnego dochodu gwarantowanego”. Domagamy się ratyfikacji przez Polskę Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.

1 maja to rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Z tym faktem wiele Polek i Polaków wiązało i wiąże wiele nadziei. Możliwość swobodnego przemieszczania się i podejmowania legalnie pracy za granicą, europejskie rozwiązania prawne poprawiające polskie standardy socjalne i społeczne to wartości, które większość obywateli naszego państwa postrzega pozytywnie. Nie wolno nam o tym zapomnieć. Niech się święci 1 Maja!!!

poniedziałek, 01 maj 2017