Ludzie związani z Unią Pracy

Waldemar Witkowski

Waldemar Witkowski urodził się w Poznaniu 29 października 1953 roku, syn Ryszarda i Aleksandry.

W latach 1974-78 studiował w trybie indywidualnym na Politechnice Poznańskiej, na Wydziale Elektrycznym, studia skończył 9 miesięcy przed terminem z wyróżnieniem i podjął pracę na tejże uczelni w charakterze nauczyciela akademickiego; równolegle skończył podyplomowe studia pedagogiczne.

W czasie studiów działał w ruchu naukowym SZSP. Po studiach został przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Młodych Pracowników Nauki, członkiem władz naczelnych ZSP, wiceprzewodniczšcym ORMPN. Za pracę na rzecz środowiska studenckiego został odznaczony złotą i honorową odznaką ZSP.

Od 1985r. do 2001r. pełnił funkcję prezesa zarządu jednej z największych spółdzielni w kraju Spółdzielni Pracy "Akademik", a od 1992r.do 2001r., równolegle pełnił funkcję prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego. Silnie związany ze spółdzielczością, jest prezesem Spółdzielczego Związku Rewizyjnego "Spólnota Pracy"; w latach 1994-2001 był doradcą komisji sejmowych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką spółdzielczości.

W uznaniu za swoją pracę, zaangażowanie i dokonania został odznaczony: Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego.

W latach 1976-1990 był członkiem PZPR, później był założycielem Unii Pracy. Od 2002 roku przewodniczył Wielkopolskiej Radzie Unii Pracy. Pełnił również funkcje skarbnika i wiceprzewodniczącego partii.

Był członkiem honorowego komitetu Wyborczego Aleksandra Kwaśniewskiego i członkiem koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-UP.

W dniu 14 listopada 2001r. Waldemar Witkowski, na wniosek Wojewody Wielkopolskiego, został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na urząd II Wicewojewody Wielkopolskiego, a z dniem 14 kwietnia 2003r. otrzymał nominację na stanowisko I Wicewojewody Wielkopolskiego.

Obecnie ponownie pełni funkcję prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego w Poznaniu.

Jest zaangażowany w pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności dzieci. Wspiera wiele organizacji pozarządowych, Patron Honorowy i Przewodniczący Komitetów Honorowych organizowanych imprez kulturalno-sportowych, krajowych i międzynarodowych dla dzieci niepełnosprawnych. Za swoją dobroć, pomoc, zaangażowanie i bezinteresowność na rzecz osób pokrzywdzonych przez los został wielokrotnie wyróżniony przez organizacje pozarządowe, m.in.:
- Odznaką „Przyjaciel Dziecka” przyznaną przez ZW TPD w Poznaniu,
- Złotą Odznaką Zasłużony dla TPD przyznaną przez ZG TPD w Warszawie.
- Najwyższym odznaczeniem TPD „Medalem im. Dra Henryka Jordana” przyznanym przez Zarząd Główny TPD w Warszawie.
- Statuetką Św. Antoniego przyznaną przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym z Mosiny.
- Statuetką „Przyjaciel Fundacji” „Promyk Słońca”.
- Statuetką „Dar Serca”.
- Wyróżniony przez Radę Krajową Robotniczych Stowarzyszeń Twórców Kultury w Warszawie
- Na wniosek organizacji pozarządowych odznaczony odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” przyznaną przez Ministra Kultury i Sztuki.
- Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Waldemar Witkowski jest ojcem czworga dzieci - Moniki i Macieja, Wiktorii i Wojciecha. Preferuje czynny wypoczynek. Regularnie uczęszcza na basen i gra w tenisa, zimą jeździ na nartach.

sobota, czerwiec 10, 2017 Super User Pages 31812
Waldemar Witkowski - Przewodniczący UP tel: +48 601 700 353 e-mail: witkowski.poznan@gmail.com Giedymin Wróblewski - dyrektor Biura Krajowego UP tel: +48 602 284 432 e-mail: uniapracy.org@wp.pl Grzegorz Andrzej Niski - Sekretarz Generalny UP +48 600 390 111 Mariusz Put - rzecznik prasowy +48 699 991 082 Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Rady Krajowej UP +48 600 334 611 e-mail: elzbieta_zakrzewska@interia.pl
piątek, marzec 15, 2019 Super User Pages 696
{youtube}uUTyrvl1vCE{/youtube} {youtube}r-r4gi1weJQ{/youtube} {youtube}kJ3gZoE6mJw{/youtube} {youtube}aA-ZtEdMekg{/youtube} {youtube}z4WDLvD2DbU{/youtube} {youtube}avC2kv3Pa8nQ{/youtube} {youtube}I0FMjXpM7QA{/youtube} {youtube}-IqVdTp1R_E{/youtube} {youtube}O9zVJv4GSqs{/youtube}