• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

BIURO KRAJOWE UNII PRACY zwróciło się do wielu Redakcji z  zaproszeniem na ”konferencję - burzę mózgów”, która odbyła się w dniu 3 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w centrum Warszawy w  sali  konferencyjnej Domu Spółdzielczości Pracy w Warszawie przy ul. Żurawiej 47. Tematem przewodnim  konferencji była :   „ Przyszłość lewicy w Polsce ”  Do udziału w konferencji zaprosiliśmy wszystkie Partie polityczne, Stowarzyszenia i Organizacje pozarządowe, które definiują się jako lewicowe. Celem konferencji była integracja całego środowiska lewicowego oraz wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego funkcjonowania lewicy w Polsce. Formuła konferencji była otwarta i tak jak sądziliśmy przybrała formę burzy mózgów. Konferencję poprzedziła uroczystość wręczenia statuetki Unii Pracy Tomaszowi Sekielskiemu nominowanemu przez Kapitułę Nagrody im. Aleksandra Małachowskiego za niezależność dziennikarską”.

 Zobacz Galerię