• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Unia Pracy wyraża swoje  niezadowolenie z obecnej sytuacji powstałej w służbie zdrowia w Polsce. Liczne wypowiedzenie umów opt-out , wyjazdy młodych lekarzy za których wykształcenie płaciło polskie społeczeństwo, liczne zmiany przepisów  prawnych, brak stabilizacji w zawartych kontraktach  ze świadczeniodawcami, narzucanie przepisów podwyżkowych na pracodawców bez  możliwości zwiększenia wartości usług,brak kadry pielęgniarskiej oraz coraz dłuższe kolejki do specjalistów to zagadnienia , które są w sferze naszych obaw. Uważamy , że w trybie natychmiastowym należy podjąć rozmowy z lekarzami, organizacjami zawodowymi lekarzy i pielęgniarek. Należy podjąć rozmowy ze wszystkimi uczestnikami świadczeń medycznych i ustalić  na długi np. pięcioletni  okres stabilność przepisów medycznych , ustalić obciążenia pracodawców a przede wszystkim dać  gwarancje kontraktów medycznych. Należy  jednoznacznie  przedstawić pacjentom i pracownikom Narodowego Funduszu Zdrowia co będzie dalej z ta instytucja  i jej pracownikami. Ciągła zmiana w przepisach, brak jasności dla pacjentów co im przysługuje, powoduje ogólne niezadowolenie.

Jednoznacznie jesteśmy za:

- ujednoliceniem przepisów w całej Polsce dotyczących kontraktowania usług medycznych

- stosowaniem jednakowych zasad  zawierania umów  medycznych i standardów w Polsce

- określeniem co będzie dalej z ustawa podwyżkową dla pielęgniarek

- ustabilizowaniem przepisów prawnych w służbie zdrowia 

Waldemar Witkowski

Przewodniczący Unii Pracy 

Serdeczne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku dla wszystkich członków i sympatyków Unii Pracy. Życzymy Wam wszystkim dużo zdrowia, radości z dnia codziennego, awansu w życiu zawodowym oraz powodzenia w życiu prywatnym. Wesołych Świąt!

Życzą: Zarząd, Rada Krajowa oraz Sekretarz Generalny Unii Pracy Marek Procki

Unia Pracy, od 25 lat łącząc ludzi lewicy ponad historycznymi podziałami, uznaje demokrację za fundament pomyślności Polski i bezpieczeństwa jej obywateli. Dlatego też szanujemy wolę wyborców, którzy powierzyli PiS i jej koalicjantom większość w Sejmie i Senacie oraz sprawowanie rządów w Polsce. Doceniamy też i popieramy decyzje obecnego Rządu, przyznające w większości niezamożnym obywatelom świadczenia, których poprzednie rządy nie mogły bądź nie umiały zapewnić. Chcemy wierzyć, że podjęte decyzje wynikały z wrażliwości społecznej rządzących partii a nie zimnej kalkulacji politycznej.

Czytaj całą treść uchwały


W dniach 16 - 17 grudnia odbyło się w Wąsowie koło Poznania posiedzenie Rady Krajowej Unii Pracy. Głównymi tematami przeświecającymi Radzie była ocena aktualnej sytuacji politycznej oraz wybory samorządowe w 2018 roku w kontekście przewidywanych zmian w Kodeksie Wyborczym. Ustalono również kształt budżetu partii na 2018 rok.

Rada Krajowa podjęła uchwałę w sprawie sytuacji w Polsce i zbliżających się wyborów i stanowisko w sprawie rocznicy wydarzeń w kopalni Wujek.                                                                                                                                  

Biuro Krajowe UP