• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Waldemar Witkowski - przewodniczący Unii Pracy uczestniczył w obchodach Święta Wojska Polskiego.

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów


 

Szanowny Panie Premierze,


Unia Pracy od wielu miesięcy obserwuje działania na rzecz rozwoju sektora samochodów elektrycznych i hybrydowych, o czym sygnalizowaliśmy Panu Premierowi już w lutym tego roku. Jest to jedna z metod walki z zanieczyszczeniem powietrza przez spaliny i nadmiernym zużyciem paliw. Z zaniepokojeniem obserwujemy, że Pańskie plany dotyczące dynamicznego rozwoju produkcji samochodów elektrycznych uległy spowolnieniu. Nie jest to dobra sytuacja, gdyż według naszej oceny jest to właściwy kierunek. Jeżeli rozwój branży produkującej samochody elektryczne znacznie wyhamował, skoncentrujmy się na innych działaniach.

Apelujemy do Pana Premiera o stworzenie programu, który  poprzez określone mechanizmy ekonomiczne promować będzie sprzedaż samochodów elektrycznych i hybrydowych. Najważniejsza jest zachęta dla nabywcy. Oczekujemy od Pana Premiera zniesienie podatku akcyzowego lub jego wydatne ograniczenie, co będzie niewątpliwą zachętą dla potencjalnego klienta, gdyż relatywnie, cena takiego samochodu będzie wydatnie niższa. Pamiętamy, że Pan Premier deklarował wcześniej możliwość takiego rozwiązania. Obniżenie bądź likwidacja akcyzy może być dodatkowo poparte systemem zachęt w postaci różnych dopłat czy dodatkowych przywilejów dla przyszłych nabywców samochodów z tego segmentu. Unia Pracy oczekuje od Pana Premiera przyśpieszenia prac nad programem promującym sprzedaż samochodów elektrycznych i hybrydowych  w Polsce dzięki stworzeniu sugerowanych przez nas mechanizmów ekonomicznych.

Liczymy na szybkie działanie  w tym zakresie.

Waldemar Witkowski - przewodniczący Unii Pracy

Stanowisko Unii Pracy
w sprawie zmian wprowadzonych  w dostępie do rehabilitacji medycznej dla niepełnosprawnych pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu

Unia Pracy wyraża swoje niezadowolenie w związku z wprowadzeniem  Zarządzenia NR 53 Prezesa NFZ  w sprawie dostępu do rehabilitacji medycznej dla niepełnosprawnych pacjentów o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wbrew zapowiedziom obecnego rządu, że osoby dotknięte dużą niepełnosprawnością będą miały natychmiastowy dostęp do ambulatoryjnych zabiegów rehabilitacyjnych, sytuacja od 1 lipca nadal jest bardzo trudna a wręcz niezmieniona. Prawdą jest ,że dostęp tym pacjentom został zapewniony,  ale niemal tak  samo jak każdemu pacjentowi NFZ. Niestety czas oczekiwania nadal jest bardzo długi i wynosi kilka miesięcy. Osoby niepełnosprawne „ weszły „w kolejki tzw  „PILNE” i nadal czekają na zabiegi, które dla nich w wielu wypadkach są niezbędną codzienną koniecznością dla prawidłowego , zdrowego ich życia. Ubolewamy nad takim sposobem rozwiązania problemu.