+++Slideshow+++

  • Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Apel do premiera

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów


 

Szanowny Panie Premierze,


Unia Pracy od wielu miesięcy obserwuje działania na rzecz rozwoju sektora samochodów elektrycznych i hybrydowych, o czym sygnalizowaliśmy Panu Premierowi już w lutym tego roku. Jest to jedna z metod walki z zanieczyszczeniem powietrza przez spaliny i nadmiernym zużyciem paliw. Z zaniepokojeniem obserwujemy, że Pańskie plany dotyczące dynamicznego rozwoju produkcji samochodów elektrycznych uległy spowolnieniu. Nie jest to dobra sytuacja, gdyż według naszej oceny jest to właściwy kierunek. Jeżeli rozwój branży produkującej samochody elektryczne znacznie wyhamował, skoncentrujmy się na innych działaniach.

Apelujemy do Pana Premiera o stworzenie programu, który  poprzez określone mechanizmy ekonomiczne promować będzie sprzedaż samochodów elektrycznych i hybrydowych. Najważniejsza jest zachęta dla nabywcy. Oczekujemy od Pana Premiera zniesienie podatku akcyzowego lub jego wydatne ograniczenie, co będzie niewątpliwą zachętą dla potencjalnego klienta, gdyż relatywnie, cena takiego samochodu będzie wydatnie niższa. Pamiętamy, że Pan Premier deklarował wcześniej możliwość takiego rozwiązania. Obniżenie bądź likwidacja akcyzy może być dodatkowo poparte systemem zachęt w postaci różnych dopłat czy dodatkowych przywilejów dla przyszłych nabywców samochodów z tego segmentu. Unia Pracy oczekuje od Pana Premiera przyśpieszenia prac nad programem promującym sprzedaż samochodów elektrycznych i hybrydowych  w Polsce dzięki stworzeniu sugerowanych przez nas mechanizmów ekonomicznych.

Liczymy na szybkie działanie  w tym zakresie.

Waldemar Witkowski - przewodniczący Unii Pracy

Delegacja poznańskiej UNII PRACY przed pomnikiem 2 Armii Wojska Polskiego

Stanowisko Unii Pracy

Stanowisko Unii Pracy
w sprawie zmian wprowadzonych  w dostępie do rehabilitacji medycznej dla niepełnosprawnych pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu

Unia Pracy wyraża swoje niezadowolenie w związku z wprowadzeniem  Zarządzenia NR 53 Prezesa NFZ  w sprawie dostępu do rehabilitacji medycznej dla niepełnosprawnych pacjentów o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wbrew zapowiedziom obecnego rządu, że osoby dotknięte dużą niepełnosprawnością będą miały natychmiastowy dostęp do ambulatoryjnych zabiegów rehabilitacyjnych, sytuacja od 1 lipca nadal jest bardzo trudna a wręcz niezmieniona. Prawdą jest ,że dostęp tym pacjentom został zapewniony,  ale niemal tak  samo jak każdemu pacjentowi NFZ. Niestety czas oczekiwania nadal jest bardzo długi i wynosi kilka miesięcy. Osoby niepełnosprawne „ weszły „w kolejki tzw  „PILNE” i nadal czekają na zabiegi, które dla nich w wielu wypadkach są niezbędną codzienną koniecznością dla prawidłowego , zdrowego ich życia. Ubolewamy nad takim sposobem rozwiązania problemu.

Andrzej Celiński kandydatem lewicy na prezydenta Warszawy

 

Unia Pracy z udziałem przewodniczącego partii Waldemara Witkowskiego wzięła udział w prezentacji kandydata Zjednoczonej Lewicy na prezydenta Warszawy Andrzeja Celińskiego.

Porozumienie na lewicy

W miniony poniedziałek, 18 czerwca 2018, w Warszawie ogłoszono powstanie koalicji wyborczej SLD - Lewica Razem. Koalicja zrzesza 19 lewicowych ugrupowań, które podpisały deklarację koalicyjną na wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego. Wśród sygnatariuszy porozumienia znalazła się także Unia Pracy. "Polska lewica idzie własną drogą" –Takimi słowami zainaugurował postanie koalicji szef SLD Włodzimierz Czarzasty.

W symbolicznym miejscu - przy tablicy pamiątkowej upamiętniającej śmierć działaczy PPS, którzy w 1904 r. starli się z carskim zaborcą w walce o niepodległość i sprawiedliwość społeczną – ogłoszono powstanie koalicji wyborczej. Na dzień dzisiejszy tworzą ją przedstawiciele: Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, Federacji Młodych Socjaldemokratów, Fundacji im. Kazimierza Kelles-Krauza, Inicjatywy Feministycznej, Krajowej Partii Emerytów i Rencistów, Polskiej Partii Socjalistycznej, Ruchu Ludzi Pracy, Ruchu Społecznego Praca-Pokój-Sprawiedliwość, Socjaldemokracji Polskiej SDPL, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, stowarzyszenia Dom Wszystkich Polska, stowarzyszenia im. Ignacego Daszyńskiego, stowarzyszenia Ordynacka, stowarzyszenia Pokolenia, Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Unii Pracy, partii Wolność i Równość, Związku Zawodowego Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Regiony, Polskiej Lewicy.

Czytaj więcej...

Unia Pracy na 15-leciu traktatu akcesyjnego

Polska stała się pełnoprawnym członkiem europejskiej rodziny 1 maja 2004 r., kiedy to rząd SLD-UP kierowany przez Leszka Millera wprowadził nasz kraj do Unii. Naszą akcesję poprzedziło dwudniowe referendum, które odbyło się w dniach 7-8 czerwca 2003 roku. Według oficjalnych wyników Państwowej Komisji Wyborczej, do urn poszło wtedy 58,85% uprawnionych do głosowania, czyli ponad 17,5 mln osób. Zdecydowana większość z nich, bo aż 77,45%, odpowiedziało się za przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Był to historyczny moment w dziejach naszego kraju, o którym należy pamiętać!

Facebook

Chcesz zostać członkiem Unii Pracy? - Skontaktuj się z nami!

Giedymin Wróblewski - dyrektor Biura Krajowego UP
tel: +48 602 284 432
e-mail: uniapracy.org@wp.pl

Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Rady Krajowej UP
tel: +48 600 334 611

e-mail: elzbieta_zakrzewska@interia.pl

Jesteśmy członkami:

 

 

Lewicowe Media

 

 

 

Twitter

Register at Bookmaker William Hill