Dokumenty

Uchwały:

ZBIGNIEW WŁODARCZAK, mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego, żonaty, ojciec  dwójki dorosłych dzieci i trójki wnucząt. Członek Unii Pracy od 1992 r., Przewodniczący Lubuskiej UP. Ukończył studia  magisterskie ekonomiczne w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie oraz w zakresie wycen nieruchomości i gospodarki przestrzennej na  Politechnice Szczecińskiej i  Akademii Rolniczo -Technicznej w Olsztynie. Posiada licencję członka Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. jest konsultantem ds. Rozwoju Współpracy Transgranicznej i Eksportu. Oto nasz kandydat w okręg nr 8!

 Doświadczenie zawodowe w zakresie współpracy europejskiej zdobywał min. w Centrum Innowacji i Rozwoju w Strausbergu (Niemcy). Pracownik dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. w zakresie ubezpieczeń gospodarczych. Pełnił funkcje kierownicze w instytucjach gospodarczych i finansowych min. dyrektor oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, dyrektor wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. i naczelnik w Urzędzie Powiatowym. W latach 1982 – 2012 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie budownictwa, ubezpieczeń i doradztwa inwestycyjnego. Zajmuje się rozwojem turystyki uczestnicząc w pracach Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, aktywny członek spółdzielczości mieszkaniowej. Jest przeciwnikiem partyjniactwa i prywaty. Uważa że Polska to dobro wspólne, a nie suma prywatnych własności.

Kontakt: www.zbigniewwlodarczak.pl