Dokumenty

Uchwały:


Tegorocznym organizatorem Święta Pracy w Koszalinie  był  Koszaliński Komitet Obchodów 1-go Maja, którego trzon stanowiła Rada Powiatowa SLD i Rada Powiatowa Unii Pracy. Przewodniczącym  komitetu organizacyjnego został Grzegorz Andrzej Niski – przewodniczący Rady Okręgowej Unii Pracy. Ponadto komitet organizacyjny wspierały: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Działkowców.

Do uczestnictwa w mityngu organizatorzy zaprosili również:  RP OPZZ  ( odmówili), ZR NSZZ Solidarność ( mimo deklaracji nie wzięli udziału ), partię Razem ( nie wzięli udziału), Oddział ZNP, ZR ZŻWP, Stowarzyszenie Żołnie-rzy 8. Dywizji, Stowarzyszenie Lepszy Koszalin, Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie „Amazonki”, mieszkańców Koszalina i okolic.  Hasłem głównym obchodów Święta Pracy było „ Przywróćmy normalność ”.  
                         
Tegoroczne obchody Święta Pracy zorganizowano po raz pierwszy od dłuższego czasu na Koszalińskim Rynku Staromiejskim, przed budynkiem CITY BOX-u. Przyjęto formułę mityngu ( spotkania ) pierwszomajowego – część oficjalna z wystąpieniami merytorycznymi, który następnie przekształcił się w festyn rodzinny. Mityng 1-szo Majowy rozpoczęto hymnem państwowym, a następnie w krótkich wystąpieniach, przedstawiciele organizacji  politycznych i społecznych: SLD, UP, ZNP, PZERiI  i PZD przedstawili główne problemy pracownicze, społeczne i dotyczące swoich środowisk. Część oficjalną zakończył hymn Koszalina.

Następnie po części artystycznej, w ramach której wystąpił Zespół Śpiewaczy „Stokrotki” i Zespół Słowno-Muzycznego Rady Osiedla „ Śród-mieście ”, rozpoczęły się konkursy i zabawy dla dzieci i dla dorosłych oraz rozmowy obywatelskie przy „stolikach politycznych”  na aktualne tematy pracownicze, przestrzegania zasad demokracji w Polsce oraz perspektyw rozwoju Koszalina. Konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych prowadził wyspecjalizowany zespół oraz nasi wolontariusze .

Grzegorz Andrzej Niski