Dokumenty

Oświadczenia:

Uchwała Rady Krajowej z 4 czerwca 2006

Rada Krajowa UP mając na uwadze poprawę sytuacji finansowej partii wprowadza składkę podstawową w wysokości0,5% dla wszystkich członków Unii Pracy, którzy osiągają miesięczne dochody z tytułu umowy o pracę  lub o podobnym charakterze (umowy zlecenie, umowy o dzieło) przekraczające 5000,- zł. (brutto)

 

Płatność składki następuje w transzach miesięcznych przelewem bankowym z rachunku osobistego na rachunek Unii Pracy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 roku