+++Slideshow+++

  • Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uchwała Rady Krajowej unii Pracy z dnia 11 Stycznia 2015 roku

UNIA PRACY za absolutnie konieczne uznaje przebudowę polskiej lewicy, pozwalającą na odzyskanie jej pozycji na scenie politycznej. Od dawna wzywaliśmy do budowania nowej formacji lewicowej, łączącej ponad podziałami, wokół czytelnego programu, ludzi polskiej lewicy. Kolejne kampanie wyborcze oraz wyniki poparcia społecznego wyrażane w sondażach, potwierdzają słuszność naszych oczekiwań. Uznawaliśmy, że szczególna rola w procesie przebudowy polskiej lewicy należy do Sojuszu  Lewicy Demokratycznej. Niestety, ostatnie wydarzenia pokazują, że SLD wybrało drogę trwania w obecnym układzie politycznym. W tej sytuacji oraz wobec:-        przeforsowania przez SLD wyborach samorządowych nazwy Komitetu Wyborczego zawierającego wyłącznie logo i nazwę tej partii,

-        zachowań większości władz terenowych SLD w czasie wyborów samorządowych, zaprzeczających koalicyjnemu charakterowi komitetu wyborczego,

-        działań i wypowiedzi członków Kierownictwa SLD, jednoznacznie odrzucających idee przeobrażeń programowych i organizacyjnych polskiej lewicy, potwierdzone wyborem i sposobem ogłoszenia kandydata na Prezydenta RP

 

Rada Krajowa Unii Pracy uznaje Umowę o Współpracy koalicyjnej, zawartą dnia  3 października 2013 roku pomiędzy Sojuszem Lewicy Demokratycznie i Unią Pracy za nieobowiązującą.


W związku z powstałą sytuacją, grożącą całkowitą eliminacją reprezentacji lewicy z parlamentu lub jej sprowadzeniem do szczątkowych rozmiarów, Rada Krajowa UP postanawia zwołać na miesiąc luty 2015 roku Nadzwyczajną Konwencję Polityczną UP. Jej zadaniem będzie podjęcie decyzji o udziale Unii Pracy w zbliżających się wyborach prezydenckich i parlamentarnych oraz działaniach politycznych zmierzających do odbudowy pozycji lewicy w Polsce. W Konwencji uczestniczyć będą wszyscy delegaci na poprzedni Zwyczajny Kongres Unii Pracy oraz członkowie wszystkich władz krajowych i Rady Programowej Partii.

Konwencja odbędzie się w Warszawie w terminie określonym przez Zarząd UP, nie później jednak niż w dwa tygodnie od ogłoszenia przez Premiera terminu  wyborów prezydenckich.
Rada Krajowa UP zobowiązuje Zarząd Partii do powiadomienia Władz SLD o podjętej decyzji oraz do przygotowania Nadzwyczajnej  Konwencji Politycznej. 

 

 

Uchwale podjęto jednogłośnie.

Rada Krajowa Unii Pracy.

Facebook

Chcesz zostać członkiem Unii Pracy? - Skontaktuj się z nami!

Giedymin Wróblewski - dyrektor Biura Krajowego UP
tel: +48 602 284 432
e-mail: uniapracy.org@wp.pl

Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Rady Krajowej UP
tel: +48 600 334 611

e-mail: elzbieta_zakrzewska@interia.pl

Jesteśmy członkami:

 

 

Lewicowe Media

 

 

 

Twitter

Register at Bookmaker William Hill