+++Slideshow+++

  • Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Stanowisko Unii Pracy, Polskiej Lewicy i Ruchu Ludzi Pracy

My niżej podpisani, przewodniczący partii i środowisk lewicy polskiej, wyrażamy głębokie rozczarowanie faktem, iż kolejny raz nie powiodły się próby zjednoczenia lewicy przed zbliżającymi się kampaniami wyborczymi. Ze smutkiem odnotowujemy obecność SLD w Koalicji Europejskiej,  co w naszym przekonaniu jest decyzją pochopną i w dłuższej perspektywie, dla lewicy  szkodliwą. W konsekwencji powoduje kolejne podziały oraz prowadzi do wyeliminowania -  a z pewnością do marginalizacji  w politycznym dyskursie najbliższej  kampanii -  idei i programów  lewicy polskiej.
Poddanie się narracji ograniczonej do konfliktu pomiędzy prawicą konserwatywno-narodową i prawicą neoliberalną  redukuje polską politykę i debatę publiczną do wymiarów medialno-emocjonalnych.
Przyjęcie, jako jedynego, politycznego celu, „odsunięcie PiS od władzy”- bez  jakiejkolwiek refleksji  programowej nad kształtem polityki, którą opozycja, po ewentualnym zwycięstwie, planuje prowadzić -  jest wysoce niewystarczające. Lewica, podobnie jak wszystkie siły zwące się „ prodemokratycznymi”, opowiada się za obroną Konstytucji i spójnością Unii Europejskiej . Jednak  zastąpienie programu wyborczego dwoma słusznymi hasłami o najwyższym stopniu ogólności  prymitywizuje debatę publiczną i w konsekwencji obraża polskiego wyborcę.
Pozbawienie debaty politycznej fundamentalnych pytań o kształt, powinności i obowiązki państwa narodowego, koncepcję polskiej polityki zagranicznej, zakres integracji europejskiej,  relację państwo-kościół, zakres praw pracowniczych i socjalnych – sprowadza politykę polską wyłącznie do walki o władzę  i to w wymiarze czysto personalnym.
To przesądza, że   Koalicja Europejska jawi się jako porozumienia  elit partyjnych ponad preferencjami i oczekiwaniami wyborców. To też sprawia, że nasze środowiska, chociaż tworzyły razem z SLD lewicową koalicję, nie widzą dla siebie miejsca w tym projekcie politycznym.
Jednocześnie wyrażamy kolejny raz  nadzieję na porozumienie wszystkich partii, organizacji i środowisk lewicowych w Polsce, które doprowadzi do powstania wspólnej listy zjednoczonej lewicy na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. Deklarujemy, że uczynimy wszystko by taka lista powstała.  

                UNIA PRACY                         POLSKA LEWICA                 RUCH LUDZI PRACY
         Waldemar Witkowski                     Jacek Zdrojewski                    Lech Szymańczyk
            Przewodniczący                          Przewodniczący                      Przewodniczący

Facebook

Chcesz zostać członkiem Unii Pracy? - Skontaktuj się z nami!

Giedymin Wróblewski - dyrektor Biura Krajowego UP
tel: +48 602 284 432
e-mail: uniapracy.org@wp.pl

Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Rady Krajowej UP
tel: +48 600 334 611

e-mail: elzbieta_zakrzewska@interia.pl

Jesteśmy członkami:

 

 

Lewicowe Media

 

 

 

Twitter

Register at Bookmaker William Hill