+++Slideshow+++

  • Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jan Orkisz apeluje do Prezesa Rady Ministrów

APEL DO PREZESA RADY MINISTRÓW.
w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o odpadach.

 
        Zarząd Krajowy Unii Pracy apeluje do Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło o spowodowanie pilnej nowelizacji ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku.
 
      W przyjętej przez Sejm RP ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (opublikowanej 8 stycznia 2013 roku w Dz. U. z 2013 roku, poz. 21) nie znalazł się m.in. zapis art. 35 ust. 1 wcześniej obowiązującej ustawy o odpadach z 2011 roku o następującej treści, cyt.:
 
„Jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny, związany z ochroną środowiska, a w szczególności z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w decyzjach, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 2, art. 26 ust.1, art. 28 ust. 1, może być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku”
 
    W związku z tym, że w w/w ustawie zabrakło m.in. wspomnianego wcześniej ustawowego zapisu, po spełnieniu przez przedsiębiorcę obecnie obowiązujących wymogów formalnych, starosta ma obowiązek wydać decyzję na zbieranie odpadów nawet podmiotowi, który zarejestrował swoją  działalność i nie posiada żadnego kapitału na prowadzenie takiego przedsięwzięcia. Zdarza się, że nieuczciwy podmiot w pewnym momencie rozpoczyna działalność polegającą na zbieraniu odpadów w ogromnej ilości i nie przekazuje ich do utylizacji tylko porzuca je, nie reaguje na wezwanie organu, który wydał decyzję aby te odpady usunąć i wówczas koszt wykonawstwa zastępczego ponosi samorząd wydający decyzję. Bardzo często na takich nielegalnych wysypiskach dochodzi do groźnych pożarów. 

W  ostatnim czasie w Gminie Klucze w Powiecie Olkuskim w Małopolsce od 8 do 14 października paliły się porzucone przez nieuczciwych przedsiębiorców odpady w ilości ponad 5000 ton, w gaszeniu brało udział 550 strażaków, 150 samochodów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Koszty gaszenia pożaru, wyburzenia hal i wykonawstwa zastępczego będą ogromne. Uciążliwości dla mieszkańców i środowiska  straszne.
 
     Wiceminister  Środowiska w piśmie z dnia 17 listopada 2015 r. skierowanym do Marszałka Sejmu RP w odpowiedzi na interpelacje posłów z Wielkopolski w tej sprawie stwierdza, że podziela opinię , iż konieczne jest wprowadzenie zmian w w/w ustawie . Aby skutecznie zapobiec temu procederowi Wiceminister Środowiska twierdzi , że należałoby rozważyć wprowadzenie instrumentu w postaci zabezpieczenia finansowego przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów . Ponadto Wiceminister dodaje w tym piśmie, że takiej nowelizacji ustawy  o odpadach powinno dokonać się niezwłocznie w pierwszym półroczu 2016 r. Biorąc pod uwagę fakt, że od tego momentu minęły już prawie dwa lata,  interwencja Pani Premier u Ministra Środowiska w tej kwestii jest konieczna, aby ustrzec kolejne samorządy przed taką sytuacją jaka ma miejsce w Kluczach.

Jan Orkisz – wiceprzewodniczący Unii Pracy
 
Do wiadomości
1. Prezydent RP,
2. Marszałek Sejmu RP,
3. Marszałek Senatu RP,
4. Przewodniczący Klubów Parlamentarnych : PIS, PO, PSL, Nowoczesna , Kukiz 15,

 

 

relacja filmowa z pożaru: https://www.facebook.com/OlkuszTV/videos/1263343600436643/

Facebook

Jesteśmy członkami:

 

 

Chcesz zostać członkiem Unii Pracy? - Skontaktuj się z nami!

Giedymin Wróblewski - dyrektor Biura Krajowego UP
tel: +48 602 284 432
e-mail: uniapracy.org@wp.pl

Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Rady Krajowej UP
tel: +48 600 334 611

e-mail: elzbieta_zakrzewska@interia.pl

Lewicowe Media

 

 

Twitter

Register at Bookmaker William Hill