• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Jak co roku można uczestniczyć wspólnie śpiewając : „Marsyliankę Wielkopolską”, „Rotę”, „Gdy szedłem raz od warty”, „Przybyli ułani pod okienko”, „O, mój rozmarynie”, „Wojenko, wojenko”, „Rozkwitały pąki białych róż”… w programie pt.: „Wielkopolanie śpiewają Niepodległej”, który odbędzie się w Poznaniu. Wydarzenie organizowane jest 27 grudnia 2019r  z okazji 101 rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego a obejrzeć będzie można za pośrednictwem TVP na ogólnopolskiej antenie

Dla  przypomnienia - Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu, następnego dnia po przyjeździe w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia Ignacego Jana Paderewskiego. Do połowy stycznia wyzwolono większą część Wielkopolski. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń, front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Tak się stało dzięki wspaniałemu człowiekowi - głównodowodzącemu siłami Europy Ferdynandowi Fochowi,  marszałkowi Francji, Wielkiej Brytanii i Polski. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w wyniku którego do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska. Dzięki staraniom Unii Pracy w Poznaniu (20 kwietnia 2018 r) uczczono pamięć - bohatera I wojny światowej, nadając patronat jednemu ze skwerów Marszałka Ferdynanda Focha.