Dokumenty

Uchwały:

Uchwała Zarządu Krajowego Unii Pracy

 

z 23 marca 2007 r.

 

w sprawie zmian w konstytucji


Unia Pracy jest jedną z partii, których posłowie uchwalali w 1997 roku Konstytucję Rzeczpospolitej. Uważamy, że mamy prawo i moralny wręcz obowiązek przypomnieć, że została ona przyjęta w ogólnokrajowym referendum. Dlatego każda jej zmiana, również ta dotycząca prawa kobiet do decydowania o swoim macierzyństwie powinna być poddana ocenie społeczeństwa i przyjmowana w trybie referendum.