Dokumenty

Uchwały:

Uchwała Zarządu Krajowego Unii Pracy

z 23 marca 2007 r.

o tarczy antyrakietowej

 

Jesteśmy przeciwko wyrażeniu zgody na rozmieszczenie na terytorium Polski elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej, gdyż nie tylko nie poprawi to bezpieczeństwa Polski ale przeciwnie, może to zagrożenie zwiększyć. Polska jest członkiem NATO i Unii Europejskiej, i to na przynależności do NATO i Unii Europejskiej opiera się bezpieczeństwo Polski. Wszystkie więc decyzje w tych sprawach powinny być więc z NATO i Unią Europejską uzgadniane. Już raz, w przypadku Iraku postąpiliśmy inaczej i okazało się to błędem. I już dziś sama zapowiedź podjęcia w tej sprawie rokowań ze Stanami Zjednoczonymi spowodowała wzrost napięcia w stosunkach z Rosja. Oficjalna zaś deklaracja, iż służyć ma ona obronie przed państwami „terrorystycznymi” spowodować może, iż stanie się ona celem ataków terrorystycznych bądź ten atak, przed którym ma bronić, zamiast w Stany Zjednoczone zostanie wymierzony w Polskę.

Ewentualna zgoda Polski oznacza też ograniczenie jej suwerenności. Powstała baza będzie eksterytorialna, a na decyzję o użyciu zainstalowanej tam broni Polska nie będzie miała żadnego wpływu.

Wzywamy rząd Polski, by poniechał wszelkich dwustronnych rozmów na ten temat ze Stanami Zjednoczonymi. Ewentualna zgoda na budowę tarczy Antyrakietowej powinna być przez Polskę wyrażona jedynie pod warunkiem, iż stanowić ona będzie element systemu bezpieczeństwa Unii Europejskiej i NATO.