Dokumenty

Uchwały:

Unia Pracy – nowoczesna lewica
fundamenty programowe

1.    PRACA DLA KAŻDEGO
•    W Polsce
•    Bez „śmieciówek” i poniżania pracownika
•    Z godną płacą (minimalna=50% średniej)
•    W warunkach godnych i bezpiecznych
2.    BEZPIECZNY OBYWATEL I BEZPIECZNA POLSKA W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE
•    Silna Unia Europejska fundamentem bezpieczeństwa i pomyślności Europy oraz Polski
•    Polska silna demokracją, poszanowaniem ludzkiej godności i konstytucji
•    Obywatel bezpieczny od dyktatury, reprywatyzacji, eksmisji i szykan
•    Bezpieczna ulica, przedszkole, szkoła
3.    POWSZECHNY DOSTĘP DO EDUKACJI I OCHRONY ZDROWIA
•    Dostępna i bezpłatna edukacja i ochrona zdrowia
•    Szkoła wolna od indoktrynacji politycznej i religijnej
•    Stypendia realnie wyrównujące szansę młodzieży w dostępie do nauki
•    Prawo kobiet do decydowania o macierzyństwie i wsparcie dla programów in vitro
4.    RÓWNOŚĆ, TOLERANCJA I OCHRONA NAJSŁABSZYCH
•    Równe prawa dla wszystkich obywateli bez względu na płeć, wyznanie, wiek, narodowość i orientację seksualną
•    Mieszkanie również dla tych, których nie stać na jego własność
•    Obrona słabych i będących w mniejszości
•    Nie dla braku tolerancji, nacjonalizmu, faszyzmu, ksenofobii i dyktatury
5.    PAŃSTWO ŚWIECKIE, NEUTRALNE ŚWIATOPOGLĄDOWO I DEMOKRATYCZNE
•    Rozdział kościoła od państwa jako fundament nowoczesnej Polski
•    Jednoznacznie określone i ograniczone finansowanie przez państwo i samorządy kościołów i związków wyznaniowych
•    Eliminacja ingerowania kościoła w politykę, stanowienie prawa oraz życie obywateli i funkcjonowania państwa
•    Poszanowanie trójpodziału władzy w państwie


Kongres Unii Pracy

Warszawa, 11 grudnia 2016