Dokumenty

Uchwały:

 


Uchwała

Rady Krajowej Unii Pracy

z dnia 16 grudnia 2017 roku

w sprawie sytuacji w Polsce i zbliżających się wyborów


Unia Pracy, od 25 lat łącząc ludzi lewicy ponad historycznymi podziałami, uznaje demokrację za fundament pomyślności Polski i bezpieczeństwa jej obywateli. Dlatego też szanujemy wolę wyborców, którzy powierzyli PiS i jej koalicjantom większość w Sejmie i Senacie oraz sprawowanie rządów w Polsce. Doceniamy też i popieramy decyzje obecnego Rządu, przyznające w większości niezamożnym obywatelom świadczenia, których poprzednie rządy nie mogły bądź nie umiały zapewnić. Chcemy wierzyć, że podjęte decyzje wynikały z wrażliwości społecznej rządzących partii a nie zimnej kalkulacji politycznej.

Jednocześnie Unia Pracy sprzeciwia się stanowczo wykorzystywaniu przez PiS i jej koalicjantów zdobytej władzy do niszczenia instytucji, stworzonych zgodnie z Konstytucją dla kontrolowania rządzących i uniemożliwiania im budowy rządów autorytarnych, sprawujących władzę i przeprowadzających wybory poza wszelką kontrolą. Zniszczenie pozycji Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, zawłaszczenie Prokuratury, Państwowej Komisji Wyborczej, mediów publicznych, przyzwolenie rządzących dla ruchów jawnie nacjonalistycznych i faszyzujących stanowią rzeczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa każdego obywatela w Polsce.

Lekceważące podejście PiS do sądów, instytucji Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem, zachowania ministrów niezrozumiałe dla organów i sojuszników Polski w NATO narażają bezpieczeństwo Polski i jej przyszłość.

W tej sytuacji Unia Pracy za kluczowe uznaje stworzenie przed zbliżającymi się wyborami koalicji sił politycznych, umożliwiających obronę Polski przed rosnącym zagrożeniem wywoływanym przez obecne rządy prawicy. W tym celu Rada Krajowa upoważnia Zarząd Unii Pracy do prowadzenie rozmów i prac zmierzających do stworzenia takiej koalicji i podpisania odpowiedniego porozumienia.

Jednocześnie Rada Krajowa Unii Pracy wyraźnie oświadcza, że odsunięcie od władzy PiS i jej koalicjantów nie może oznaczać powrotu do dominującego w III RP neoliberalizmu, lekceważącego traktowania większości obywateli przez elity oraz ograniczania świadczeń przyznanych obywatelom, w tym również przyznanych przez obecny rząd i parlament.Za Radę Krajową Unii Pracy
 
Elżbieta Zakrzewska

Przewodnicząca RK UP

 


Wąsowo, dnia 16,12,2017r.