Dokumenty

Uchwały:

 

 

Uchwała Kongresu Unii Pracy
Przeciwko naruszaniu podstaw demokratycznego państwa prawnego

 

Przygotowany przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka tzw. „Ustawa dezubekizacyjna”, to populistyczna ustawa grabieżcza, zabierająca wcześniej nabyte uprawnienia emerytalne wybranym grupom zawodowym i wprowadzająca kategorię odpowiedzialności zbiorowej. Opowiadając się jednoznacznie za karaniem ludzi łamiących w przeszłości prawo i prześladujących opozycję demokratyczną.
Domagamy się twardo by każda próba pozbawienia obywatela naszego państwa emerytalnych praw nabytych była rozpatrywana indywidualnie przez sąd, a nie przez większość parlamentarną. To krok w kierunku trybunałów ludowych. To niebezpieczny precedens, który w przyszłości, przy zmianie układu politycznego w Polsce, może przerodzić się w działania odwetowe lub rewanżystowskie.
Takim praktykom rządzącej dzisiaj opcji politycznej Unia Pracy mówi zdecydowane nie.


Kongres Unii Pracy
11.12.2016 r.