Dokumenty

Uchwały:

 

 

 

UCHWAŁA KONGRESU UNII PRACY

 

W nawiązaniu do wystąpienia prof. Adama Gierka Kongres Unii Pracy zobowiązuje Władze Partii do podjęcia działań zmierzających do skupienia wokół Unii Pracy całego środowiska lewicowego.
Zobowiązuje władze Unii Pracy do realizacji lewicowej wizji Polski, poprzez równość, wolność i braterstwo.

Kongres Unii Pracy
11 grudnia 2016 r.