Dokumenty

Uchwały:

uchwała Rady Krajowej Unii Pracy, z 10 marca 2007


w sprawie upoważnienia Zarządu Krajowego partii do podpisywania umów o tworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych Lewica i Demokraci do wyborach uzupełniających do Senatu

Wobec podjęcia decyzji o kontynuacji współpracy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracją Polską i Partią Demokratyczną demokraci.pl w ramach porozumienia Lewica i Demokraci – mającej na celu wspólny start w wyborach parlamentarnych – za oczywiste uważamy, aby współpraca ta objęła także wybory uzupełniające do Senatu i upoważniamy Zarząd Krajowy partii do podpisywania umów o tworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych SLD, SDPL, PD i UP Lewica i Demokraci dla wystawienia wspólnych kandydatów w wyborach uzupełniających do Senatu, z zachowaniem wymogów artykułu 45 ustęp 7 statutu partii.