Dokumenty

Uchwały:

uchwała Rady Krajowej Unii Pracy, z 10 marca 2007

 

w sprawie upoważnienia Zarządu Krajowego partii do podpisywania umów o tworzeniu koalicji Lewica i Demokraci w wyborach uzupełniających i przedterminowych do samorządu

 

Doceniając korzyści jakie współpraca ta przyniosła i przynieść może – i wobec podjęcia decyzji o kontynuacji współpracy w ramach porozumienia Lewica i Demokraci – upoważniamy Zarząd Krajowy partii do podpisywania z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, Socjaldemokracją Polska i Partią Demokratyczną demokraci.pl umów o tworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych SLD, SDPL, PD i UP Lewica i Demokraci, w celu wystawienia kandydatów w wyborach uzupełniających i przedterminowych do samorządu, z zachowaniem wymogów artykułu 45 ustęp 8 statutu w przypadku wyborów do sejmiku oraz artykułu 59 ustęp 6 statutu partii w przypadku pozostałych.