Dokumenty

Uchwały:

Wąsowo 12.12.2015

 

Uchwała Rady Krajowej Unii Pracy

My członkowie Unii Pracy wierni wartościom zapisanymi w naszym  programie zawsze i niezmiennie uważamy, że demokratyczne Państwo działające w myśl  wspólnie wypracowanych i zapisanych w Konstytucji zasad, dbające o swoich obywateli jest najwyższym dobrem, któremu powinno podporządkować się działanie rządzących i całej klasy politycznej.
Niestety od lat obserwowaliśmy symptomy psucia państwa i próby  wywoływania konfliktów między grupami obywateli. Z niedowierzaniem odnotowywaliśmy sytuacje, w których tworzący prawo działali tak jakby reguły prawa ich nie obowiązywały. Przecież to właśnie oni powinni dawać przykład  bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym zasadom. Żadna siła polityczna nie powinna wykorzystywać swojej przejściowej uprzywilejowanej pozycji do ograniczanie praw społeczeństwa i przejęcia absolutnej kontroli nad Państwem. Najostrzejszy sprzeciw wzbudza podważanie niezawisłości sędziów  i próby łamania procedur sądowych. Podważa to zaufanie obywateli do podstawowych instytucji Państwa a historia pokazała, że często prowadzało to do powstania dyktatur i systemów totalitarnych łamiących podstawowe prawa obywatelskie.Unia Pracy zawsze sprzeciwiała się i  sprzeciwia takim praktykom i będzie podejmowała wszelkie możliwe działania  aby Polska zawsze była Państwem Prawnym a demokracja nigdy nie była zagrożona.