Dokumenty

Uchwały:

Uchwała Rady Krajowej Unii Pracy
z dnia 28.09.2008r.

w sprawie przygotowań do wyborów do Parlamentu Europejskiego


Unia Pracy  rozpoczyna przygotowania do kampanii wyborczej do PE i powierza Zarządowi UP funkcję Komitetu Wyborczego.
W imię interesów Polski i jej pozycji  w zjednoczonej Europie UP apeluje do lewicowych partii politycznych o utworzenie koalicji wyborczej lewicy na rzecz wspólnego startu w eurowyborach. Tylko taka koalicja daje szansę na poważną reprezentację Polski w Parlamencie Europejskim,  w Grupie Partii Europejskich Socjalistów.
Podstawę dla takiej Koalicji widzimy w odrzuceniu wzajemnych uprzedzeń oraz poszanowanie tożsamości: nazw tworzonych ją partii.
Rada Krajowa UP bardzo wysoko ocenia  działalność w Parlamencie Europejskim Deputowanego UP Prof. Adama Gierka i wskazuje go jako lidera kandydatów UP w zbliżających się wyborach.
Rada Krajowa UP zobowiązuje Zarząd Partii do rozpoczęcia rozmów z głównymi partiami lewicowymi na temat budowania koalicji.
Jednocześnie RK UP zobowiązuje Przewodniczących Rad Wojewódzkich UP do wskazania Zarządowi Partii potencjalnych kandydatów UP do PE.