Dokumenty

Uchwały:

 

 

DEKLARACJA PROGRAMOWA KONGRESU UNII PRACY

Obecna  sytuacja polityczno-społeczna  w Polsce i wielu innych krajach  europejskich charakteryzuje się spadającym zaufaniem  społecznym do panującego obecnie neoliberalnego modelu społeczeństwa kapitalistycznego. Na tym tle obserwujemy pojawieniem się tendencji do narastania nacjonalizmu, wzrostu ksenofobii i generalnego podważania wartości demokratycznych.

Unia Pracy, jako partia ludzi konsekwentnie stojących na gruncie tradycyjnych wartości lewicowych, uważa że drogą do obrony wartości liberalnych i demokratycznych musi być likwidacja ekonomicznych i społecznych źródeł rosnącego braku społecznego zaufania do państwa i instytucji europejskich.
Musi to polegać na  przywróceniu społecznej kontroli nad działaniem państwa i zmianą kierunku polityki ekonomicznej i społecznej, tak by lepiej zaspokajała  potrzeby zwykłych obywateli. 
Dlatego jako kierunkowy cel swego działania, Unia Pracy stawia sobie dążenie do zmiany obecnego neoliberalnego kapitalizmu i ukształtowania w Polsce prospołecznego i prosocjalnego modelu demokratycznej gospodarki rynkowej.

Kongres Unii Pracy
11 grudnia 2016 r.