Dokumenty

Uchwały:

 

 

APEL DO ORGANIZACJI POLITYCZNYCH I SPOŁECZNYCH

XVI Kongres Unii Pracy, jedynej lewicowej partii łączącej ludzi o lewicowych poglądach ponad historycznymi podziałami, zwraca się do wszystkich organizacji politycznych i społecznych, a także do osób będących wybitnymi autorytetami, które w sposób bezwarunkowy uznają istnienie w Polsce ustroju demokratycznego państwa prawnego.
Niezależnie od wielu słusznych działań  obecna władza drastycznie ogranicza demokrację w Polsce.
W naszej ocenie proces ten będzie kontynuowany w kierunku ustanowienia w naszym kraju władzy autorytarnej.
Obawiamy się, że następnymi działaniami będą:
•    Podporządkowanie i paraliż Sądu Najwyższego i niezależnego sądownictwa powszechnego,
•    Zawłaszczenie polityczne i kadrowe Państwowej Komisji Wyborczej i Komisji Wyborczych,
•    Przeprowadzenie zmian w ordynacji wyborczej do Sejmu oraz samorządów,

Dostrzegając powyższe działania jako dalsze ograniczenie zasad państwa demokratycznego Kongres Unii Pracy apeluje o:
•    Bezwarunkowego przeciwstawienia się kolejnym krokom obecnej władzy PiS zmierzającym do stworzenia w Polsce systemu władzy autorytarnej metodami politycznymi, biorąc pod uwagę akcję obywatelskiego nieposłuszeństwa

Kongres Unii Pracy
11 grudnia 2016 r.