Dokumenty

Oświadczenia:

Oświadczenie Marka Pola 
W związku z informacjami zawartymi w dzisiejszym (6 maja) wydaniu dziennika „Rzeczpospolita”, oświadczam, że kontrola NIK w sprawie renegocjacji umów gazowych z Rosją została przeprowadzona w sposób skandalicznie naruszający zasady bezstronności i rzetelności. Z tych powodów w roku 2003 odmówiłem podpisania protokołu kontroli. 
Wynikajace z kontroli wnioski są nieprawdziwe i nie mają potwierdzenia w faktach. Celem kontrolerów i sporzadzających wystąpienie pokontrolne było zdezauowanie osiągnięć Rządu RP w zmniejszaniu dostaw gazu z Rosji oraz ukrycie zaniedbań i błędów popełnionych przez jego poprzedników. Wystąpienie pokontrolne stanowi dobitny przykład zaangażowania NIK w walkę polityczną toczoną wokół problematyki gazowej. 

W związku z poważnym naruszeniem reguł prowadzenia kontroli przez kontrolerów NIK zwracam sie do Marszałka Sejmu RP o skierowanie tej sprawy do zbadania przez Komisję do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu. 

Marek Pol