Dokumenty

Oświadczenia:

Unia Pracy protestuje przeciwko złożonej przez Platformę Obywatelską deklaracji o poparciu ustawy zdrowotnej pod warunkiem przyjęcia w całości poprawek jej autorstwa. Uznajemy, że w parlamencie, chocby tak bardzo zróżnicowanym jak obecny, nie powinno brakować miejsca na rzeczową dyskusję, natomiast niedopuszczalne jest stawianie sprawy w charakterze ultimatum. Deklaracja lidera PO to niedobry precedens. Unia Pracy deklaruje swój stanowczy sprzeciw wobec takich metod działania. Jesteśmy gotowi do debaty nad każdą propozycją, jednakże nie zgodzimy się na dyktat.

Platforma Obywatelska jest świadoma, że nie uchwalenie ustawy zdrowotnej może mieć poważne konsekwencje. Tym trudniej zrozumieć, jak partia deklarująca się partią odpowiedzialną, może składać propozycje godzące w demokratyczny charakter publicznej debaty, godzące w istotę działania parlamentarzysty, jako reprezentanta obywateli. Platforma Obywatelska musi wybrać, czy opowiada się za demokarcją, czy dyktatem?

Warszawa, 14 lipca 2004 r.