Dokumenty

Oświadczenia:

                                                                                                      Warszawa 14 maja 2015 r

 

 Apel

Zarządu Krajowego Unii Pracy

 

W ostatnich trzech kampaniach wyborczych (europarlamentarnej, samorządowej, prezydenckiej) lewica odnotowała wyraźny spadek poparcia społecznego na rzecz ugrupowań liberalno – konserwatywnych. Nic nie wskazuje, aby ta sytuacja mogła ulec zmianie bez podjęcia radykalnych działań ze strony lewicy. Marginalizacja lewicy, z wykluczeniem  parlamentarnym  włącznie jest wielce prawdopodobna, jeśli na scenie politycznej będzie jej rozdrobnienie, jak dotychczas. Jedyne rozsądne rozwiązanie to utworzenie wspólnego bloku lewicowego na jesienne wybory parlamentarne.

 

Mając powyższe  na uwadze  Unia Pracy powraca do idei Marszałka Sejmu, Aleksandra Małachowskiego i zaprasza wszystkie organizacje społeczno – polityczne do „okrągłego stołu”, w celu podjęcia działań zjednoczeniowych. Tylko zjednoczona lewica, mądra ideami swych wielkich poprzedników, ze wspólnym programem, będzie w stanie oprzeć się liberalizmowi i radykalizmowi prawicowemu.

Niech „drzewo oliwne” Marszałka da nam siłę zjednoczeniową dla przyszłego zwycięstwa!

 

Wyrażamy gotowość podjęcia się organizacji „okrągłego stołu” w pierwszej dekadzie czerwca bieżącego roku.

Na miejsce obrad „okrągłego stołu” proponujemy Warszawę.

 Za Zarząd:

 

Sekretarz Generalny                                                        Przewodniczący

   Marek Procki                                                           Waldemar Witkowski