Dokumenty

Komunikaty:

28 maja 2005 roku przewodniczący Unii Pracy Andrzej Spychalski i przewodniczący SDPL Marek Borowski podpisali porozumienie wyborcze.

Publikujemy treść porozumienia:


Deklaracja
Przewodniczącego Socjaldemokracji Polskiej i Przewodniczącego Unii Pracy
z dnia 27 maja 2005 r.


I

Przewodniczący Socjaldemokracji Polskiej Marek Borowski i Przewodniczący Unii Pracy Andrzej Spychalski, stwierdzając zbieżność celów programowych obu partii, wyrażają wolę działania na rzecz:
1. wspólnego urzeczywistniania przez obie partie wizji Rzeczypospolitej demokratycznej, sprawiedliwej i solidarnej,
2. umocnienia wiarygodnej lewicy, konsekwentnie przeciwstawiającej się partyjnemu zawłaszczaniu państwa, nepotyzmowi, tolerowaniu afer i korupcji,
3. konsekwentnego eliminowania wszelkiej patologii z życia publicznego,
4. skutecznego przeciwstawienia się zagrożeniom ze strony prawicy, skłócającej społeczeństwo i dążącej do ograniczenia demokracji i praw obywatelskich,
5. umocnienia międzynarodowej pozycji Polski poprzez wspieranie integracji
europejskiej.

II

Dla realizacji tych celów Przewodniczący SDPL i Unii Pracy wyrażają wolę utworzenia po wyborach parlamentarnych wspólnej formacji lewicowej, otwartej na inne środowiska autentycznej i wiarygodnej lewicy.

III

Biorąc powyższe pod uwagę Przewodniczący SDPL i Unii Pracy postanawiają nawiązać ścisłą współpracę, polegającą na:
1. wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych,
2. wspólnym popieraniu kandydatury Marka Borowskiego w wyborach na urząd Prezydenta RP,
3. skoordynowaniu działań klubu parlamentarnego Socjaldemokracji Polskiej i koła parlamentarnego Unii Pracy w Sejmie obecnej kadencji,
4. podjęciu współpracy radnych SDPL i UP w organach samorządu terytorialnego - do tworzenia wspólnych przedstawicielstw włącznie.

IV


Powyższe ustalenia wymagają akceptacji statutowych władz Socjaldemokracji Polskiej i Unii Pracy./-/Marek Borowski
Przewodniczący SDPL 

/-/Andrzej Spychalski
Przewodniczacy UP