Dokumenty

Komunikaty:

W dniu dzisiejszym w Sejmie RP odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych z liderami SLd i UP. Zaproszenie Izabeli Jarugi-Nowackiej i Krzysztofa Janika przyjęli przewodniczący OPZZ Jan Guz, przewodniczący Forum Związków Zawodowych Wiesław Siewierski, przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz oraz przewodniczący WZZ Sierpień'80 Daniel Podrzycki.

Reprezentanci UP i SLD - sygnatariusze projektu uchwały Sejmu RP w sprawie podniesienia płacy minimalnej - uzyskali poparcie liderów związkowych dla inicjatyw ustawodawczych dotyczących stworzenia mechanizmu powiązania wysokości płacy minimalnej z wysokością średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że należy ustawowo wprowadzić rozwiązanie podnoszące płacę minimalną do poziomu zalecanego przez Międzynarodową Organizację Pracy, tzn. docelowo 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto.

W ostatnim okresie wysokość płacy minimalnej (824 zł brutto) zbliżyła się niebezpiecznie do poziomu minimum socjalnego (789 zł), pozwalającego na zaspokojenie zaledwie podstawowych potrzeb bytowych, biologicznych i społecznych. Pogłębia to rozwarstwienie społeczne i tworzy zjawisko tzw. biednych pracujących, czyli osób pracujących na pełnym etacie, a zmuszonych mimo to do korzystania z pomocy społecznej.

Reprezentanci SLd i UP oraz związków zawodowych zapowiedzieli bliską współpracę przy nowelizacji ustaw podatkowych wprowadzających istotne odciążenia podatkowe dla najniżej zarabiających. Rozważano możliwość ustanowienia tzw. degresywnej kwoty wolnej od podatku, powodującej właściwie zwolnienie od podatku osób zarabiających najmniej. Ustalono kolejne spotkania poświęcone wypracowaniu szczegółowych propozycji.

Warszawa, 25 sierpnia 2004 r.