• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prezydent R.P.
Pan Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie,
Okazując należny szacunek z racji sprawowanej przez Pana funkcji w imieniu mojej Partii Unii Pracy, proszę o oddzielenie roli jako reprezentanta Polski od samego człowieka - Polaka. Liczę na Pana osobiste umiejętności mediacyjne, które już pan wykazał w innych trudnych dla Prezydenta sprawach. Zwracam się z uprzejmą prośbą o powstrzymanie się z podpisaniem nowelizacyjnej ustawy o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze wprowadzającą odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.
Jestem przekonany, że taka regulacja powinna być wprowadzona. jednakże z niepokojem obserwuję protesty i głęboko analizuję wystąpienia wielu legalistów, którzy wskazują wady tego prawnego dokumentu w wielu zapisach niezgodnych z polską konstytucją, ale i Kartą Praw Podstawowych i Konwencją o Ochronie Praw Człowieka.
Wczorajsza uchwała SN ma praktyczne skutki gdyż wszystkie sądy będą tę uchwałę stosowały. Jednak SN dokonał poniekąd niesprawiedliwej decyzji gdyż nie dotyczy sędziów sądów administracyjnych. To jest swego rodzaju dualizm prawny.  Nerwowość napięte terminy prowadzą do efektu kuli śnieżnej… Przekonany o Pańskiej roztropności i wierząc w zespół doradców prezydenckich w sferze prawnej, przychyli się Pan - Prezydencie do głosu rozsądku i dołoży wszelkich starań dla kompromisowego rozwiązania problemu.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Unii Pracy
Waldemar Witkowski