• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 Poznań, 2019-11-23

Zarząd Wojewódzki Wielkopolskiej Unii Pracy przeanalizował budżet Województwa Wielkopolskiego proponowany na rok 2020.

Zarząd :
1. Wyraża zadowolenie :
-  z kontynuacji budowy szpitala dziecięcego,
-  z podjęcia decyzji o dofinansowanie zabiegów in vitro,
o co walczyliśmy w Sejmiku ubiegłej kadencji, głosem naszego radnego Waldemara Witkowskiego. Zadania te uważamy za bardzo ważne dla młodych mieszkańców Wielkopolski. W tym miejscu Zarząd w imieniu mieszkańców północnej Wielkopolski składa podziękowanie za sfinalizowanie budowy i wyposażenia ośrodka onkologii w Pile.
2. Doceniamy decyzję radnych Sejmiku dotyczącą budowy siedziby filharmonii poznańskiej, jako ważnego nie tylko regionalnego ośrodka kulturalnego. Szczególnie, że w tym okresie inwestycje w kulturę nie są priorytetem nie tylko władz centralnych ale i wielu samorządów.
3. Niepokój Zarządu Wielkopolskiej Unii Pracy wzbudziła niesłychanie duża / 125 mln Pln / dopłata do przewozów realizowanych przez Koleje Wielkopolskie. Ponieważ uważamy za niezwykle istotne dla mieszkańców województwa skomunikowanie miejsca pracy z miejscem zamieszkania, to sytuacja tak wysokiego deficytu może doprowadzić w przyszłości do minimalizowania lokalnej komunikacji. Z tego powodu Zarząd WUP wzywa władze Sejmiku do jak najszybszych i skutecznych działań naprawczych.
4. Uważamy, że dla rozwoju szczególnie północnej części Wielkopolski istotny jest problem skomunikowania południa kraju z Wybrzeżem. Niezbędnym zatem staje się zintensyfikowanie starań o podjęcie budowy S-11 na odcinku wielkopolskim, zwłaszcza że takie prace już są znacznie zaawansowane w województwie zachodnio-pomorskim.

Uchwała ZW WUP została podjęta jednogłośnie

W imieniu ZW WUP
                                                                   
Przewodniczący  dr Jan Lus.

W związku z 95 rocznicą urodzin Marszałka Sejmu Aleksandra Małachowskiego Przewodniczący Unii Pracy w asyście Aktywu warszawskiego partii uhonorował tę datę, składając kwiaty na grobie Aleksandra Małachowskiego w Laskach.

Z okazji wyboru dotychczasowego Prezesa Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego Pana Sławomira Broniarza na kolejną kadencję Przewodniczący Unii Pracy przesłał list gratulacyjny.

Stanowisko Zarządu Krajowego Unii Pracy w sprawie działań na rzecz ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych

Unia Pracy postuluje podjęcie przez Rząd i Parlament RP pilnych działań na rzecz ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych. Za niezbędne uważamy w szczególności :

1. Ograniczenie maksymalnej prędkości na autostradach dla motocykli, samochodów osobowych i ciężarowych o DMC < 3,5t z 140 do 130 km/h. Dozwolona prędkość na autostradach w naszym kraju należy do najwyższych w Europie. Tak wysoka jest jedynie jeszcze w Bułgarii, a w Niemczech brak jest ograniczeń. W znacznej większości państw europejskich limity zamykają się w zakresie 120-130 km/h. Obniżenie limitu prędkości przełoży sie na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników autostrad, obniżenie poziomu emisji spalin oraz wolniejsze zużycie opon. Ścieranie się opon powoduje emisje pyłu który jest składnikiem smogu.

2. Likwidacja obowiązku zatrzymania pojazdu przed wjazdem na skrzyżowanie przy zapalonej zielonej strzałce. Obecne regulacje wymuszają zatrzymanie pojazdu nawet jeżeli w pobliżu nie ma żadnych innych pojazdów ani pieszych, co prowadzi m.in. do tamowania płynności ruchu czy niepotrzebnego zwiększenia emisji spalin. Hamowanie przed zieloną strzałka powoduje także dodatkową emisję pyłów z klocków hamulcowych. Wnioskowana zmiana przepisów nie zwolni kierowców z wymogu zachowania szczególnej ostrożności ani obowiązku ustąpienia pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu.

3. Rozszerzenie w centrach miast strefy "Tempo 30", czyli obszarów w których  obrębie autem po ulicach nie można się poruszać szybciej niż 30 km/h, co przełoży sie na zapewnienie dobrych warunków ruchu wszystkim uczestnikom ruchu, w tym rowerzystom i pieszym Ograniczenie to podnosi bezpieczeństwo i zmniejsza różnicę prędkości pomiędzy rowerzystami i użytkownikami hulajnóg elektrycznych a samochodami. Dzięki temu ulice stają się bardziej przyjazne dla pieszych i cyklistów, zwiększa sie także płynność ruchu pojazdów.

Przyjęcie naszych postulatów powinno przyczynić sie zarówno do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach jak również do ograniczenia smogu w centrach miast. Należy pamiętać, że do jego powstawania przyczynia się zarówno intensywność emisji spalin jak i emisja pyłów przez ścieranie opon, nawierzchni i klocków hamulcowych.

Zarząd Krajowy Unii Pracy