• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Unia Pracy zaniepokojona jest mimo mijającego długiego okresu czasu marazmem i brakiem porozumienia dotyczącego słusznych oczekiwań poprawy spraw pracowniczych w oświacie i wzrostu wynagrodzenia kadry nauczycielskiej.

My niżej podpisani, przewodniczący partii i środowisk lewicy polskiej, wyrażamy głębokie rozczarowanie faktem, iż kolejny raz nie powiodły się próby zjednoczenia lewicy przed zbliżającymi się kampaniami wyborczymi. Ze smutkiem odnotowujemy obecność SLD w Koalicji Europejskiej,  co w naszym przekonaniu jest decyzją pochopną i w dłuższej perspektywie, dla lewicy  szkodliwą. W konsekwencji powoduje kolejne podziały oraz prowadzi do wyeliminowania -  a z pewnością do marginalizacji  w politycznym dyskursie najbliższej  kampanii -  idei i programów  lewicy polskiej.
Poddanie się narracji ograniczonej do konfliktu pomiędzy prawicą konserwatywno-narodową i prawicą neoliberalną  redukuje polską politykę i debatę publiczną do wymiarów medialno-emocjonalnych.
Przyjęcie, jako jedynego, politycznego celu, „odsunięcie PiS od władzy”- bez  jakiejkolwiek refleksji  programowej nad kształtem polityki, którą opozycja, po ewentualnym zwycięstwie, planuje prowadzić -  jest wysoce niewystarczające. Lewica, podobnie jak wszystkie siły zwące się „ prodemokratycznymi”, opowiada się za obroną Konstytucji i spójnością Unii Europejskiej . Jednak  zastąpienie programu wyborczego dwoma słusznymi hasłami o najwyższym stopniu ogólności  prymitywizuje debatę publiczną i w konsekwencji obraża polskiego wyborcę.
Pozbawienie debaty politycznej fundamentalnych pytań o kształt, powinności i obowiązki państwa narodowego, koncepcję polskiej polityki zagranicznej, zakres integracji europejskiej,  relację państwo-kościół, zakres praw pracowniczych i socjalnych – sprowadza politykę polską wyłącznie do walki o władzę  i to w wymiarze czysto personalnym.
To przesądza, że   Koalicja Europejska jawi się jako porozumienia  elit partyjnych ponad preferencjami i oczekiwaniami wyborców. To też sprawia, że nasze środowiska, chociaż tworzyły razem z SLD lewicową koalicję, nie widzą dla siebie miejsca w tym projekcie politycznym.
Jednocześnie wyrażamy kolejny raz  nadzieję na porozumienie wszystkich partii, organizacji i środowisk lewicowych w Polsce, które doprowadzi do powstania wspólnej listy zjednoczonej lewicy na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. Deklarujemy, że uczynimy wszystko by taka lista powstała.

 

UNIA PRACY

Waldemar Witkowski

Przewodniczący

Polska Lewica

Jacek Zdrojewski

Przewodniczący

Ruch Ludzi Lewicy

Lech Szymańczyk

PrzewodniczącyPrzewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski był gościem poznańskiego studia TVP 3. Rozmowa dotyczyła m.in. nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego i koalicji Lewica Razem, którą współtworzą UP, Razem oraz Ruch Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza.

Zobacz wywiad

Opole dnia, 28.02.2019

Przywracanie i odbieranie godności


Minister Marcin Warchoł w wywiadzie dla money.pl stwierdził, że dzięki programowi 500+ ludzie odzyskają godność i trudno się z tym sądem nie zgodzić. W związku z tym rodzi się pytanie, kiedy działania Rządu będą nakierowane na przywracanie godności ludziom pracy, dzięki którym możemy cieszyć się tak znacznym wzrostem gospodarczym? Często za swoją ciężką pracę otrzymują Oni najniższe wynagrodzenie pomniejszone jeszcze o państwowy haracz (podatek) niewystarczające na utrzymanie rodziny, nawet przy zatrudnieniu dwóch osób. To sprawia, że często wielu z nich zmuszanych jest do korzystania z pomocy społecznej. Taka polityka podatkowa Rządu odziera ludzi pracy z godności. Jednym się godność przywraca zaś innych z niej się odziera. Czas wreszcie przy bardzo dobrej koniunkturze gospodarczej uporządkować kwestie podatkowe, w tym podatku dochodowego, co pozwoliłoby w wielu przypadkach na rozwiązanie problemu roszczeń płacowych różnych grup społecznych, w tym sprawy niskich emerytur bez podatku.
Najniższe wynagrodzenie powinno być zwolnione z podatku. Godne wynagrodzenie zachęcać będzie również wiele osób do powrotu na rodzimy rynek pracy. Pan Premier obiecuje Polakom europejskie wynagrodzenia w bliżej nieokreślonej przyszłości a dzisiaj pobierając haracz podatkowy od głodowego wynagrodzenia odziera ludzi pracy z godności.

Komentarz:

Unii Pracy w Opolu