• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


"Europa. Jesteś u siebie" - to hasło wyborcze do Parlamentu Europejskiego komitetu Lewica Razem, który współtworzą m.in.: Unia Pracy, Partia Razem oraz Ruch Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza. Główne filary programu komitetu to: Europa socjalna, europejskie standardy pracy oraz europejska gospodarka przyszłości. Chcemy zadbać o to, żeby Europa była solidarna i sprawiedliwa. Po 30 latach od okrągłego stołu i 15 lat od wejścia do UE czas myśleć o przyszłości i prawach pracowniczych!

Lewica Razem to komitet utworzony przez Partię Razem wraz z Unią Pracy oraz Ruchem Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza a także społecznikami broniącymi praw lokatorów. Swoich kandydatów do okręgu nr 4 (warszawskiego), lewicowi działacze przedstawili w sobotę 6 kwietnia 2019 na konferencji przed warszawskim ratuszem.

Liderzy Partii Razem Adrian Zandberg, Marcelina Zawisza i Maciej Konieczny, szef Unii Pracy Waldemar Witkowski i lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz znajdą się w gronie "jedynek" na listach Lewicy Razem do europarlamentu.
Z Unii Pracy również pierwsze miejsce na liście wyborczej otrzymał wiceprzewodniczący Unii Pracy, b. poseł Jan Orkisz.w okręgu nr 10 (małopolsko-świętokrzyski). Na dalszych miejscach list wyborczych „Lewicy Razem” będzie jeszcze kilkoro członków Unii Pracy wspierających lewicowy program wyborczy.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów. W całej Unii wybory odbędą się w dniach 23-26 maja; Europejczycy wybiorą w sumie 705 europarlamentarzystów.

Unia Pracy zaniepokojona jest mimo mijającego długiego okresu czasu marazmem i brakiem porozumienia dotyczącego słusznych oczekiwań poprawy spraw pracowniczych w oświacie i wzrostu wynagrodzenia kadry nauczycielskiej.

My niżej podpisani, przewodniczący partii i środowisk lewicy polskiej, wyrażamy głębokie rozczarowanie faktem, iż kolejny raz nie powiodły się próby zjednoczenia lewicy przed zbliżającymi się kampaniami wyborczymi. Ze smutkiem odnotowujemy obecność SLD w Koalicji Europejskiej,  co w naszym przekonaniu jest decyzją pochopną i w dłuższej perspektywie, dla lewicy  szkodliwą. W konsekwencji powoduje kolejne podziały oraz prowadzi do wyeliminowania -  a z pewnością do marginalizacji  w politycznym dyskursie najbliższej  kampanii -  idei i programów  lewicy polskiej.
Poddanie się narracji ograniczonej do konfliktu pomiędzy prawicą konserwatywno-narodową i prawicą neoliberalną  redukuje polską politykę i debatę publiczną do wymiarów medialno-emocjonalnych.
Przyjęcie, jako jedynego, politycznego celu, „odsunięcie PiS od władzy”- bez  jakiejkolwiek refleksji  programowej nad kształtem polityki, którą opozycja, po ewentualnym zwycięstwie, planuje prowadzić -  jest wysoce niewystarczające. Lewica, podobnie jak wszystkie siły zwące się „ prodemokratycznymi”, opowiada się za obroną Konstytucji i spójnością Unii Europejskiej . Jednak  zastąpienie programu wyborczego dwoma słusznymi hasłami o najwyższym stopniu ogólności  prymitywizuje debatę publiczną i w konsekwencji obraża polskiego wyborcę.
Pozbawienie debaty politycznej fundamentalnych pytań o kształt, powinności i obowiązki państwa narodowego, koncepcję polskiej polityki zagranicznej, zakres integracji europejskiej,  relację państwo-kościół, zakres praw pracowniczych i socjalnych – sprowadza politykę polską wyłącznie do walki o władzę  i to w wymiarze czysto personalnym.
To przesądza, że   Koalicja Europejska jawi się jako porozumienia  elit partyjnych ponad preferencjami i oczekiwaniami wyborców. To też sprawia, że nasze środowiska, chociaż tworzyły razem z SLD lewicową koalicję, nie widzą dla siebie miejsca w tym projekcie politycznym.
Jednocześnie wyrażamy kolejny raz  nadzieję na porozumienie wszystkich partii, organizacji i środowisk lewicowych w Polsce, które doprowadzi do powstania wspólnej listy zjednoczonej lewicy na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. Deklarujemy, że uczynimy wszystko by taka lista powstała.

 

UNIA PRACY

Waldemar Witkowski

Przewodniczący

Polska Lewica

Jacek Zdrojewski

Przewodniczący

Ruch Ludzi Lewicy

Lech Szymańczyk

Przewodniczący