• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Unia Pracy przyłącza się do gratulacji Akademii Szwedzkiej za przyznaną nagrodę Nobla w dziedzinie literatury!


Waldemar Witkowski, przewodniczący Unii Pracy na spotkaniu 7 grudnia 2019 r z Inicjatywą Polską zapewnił, że jako partie lewicowe chcemy pokazać, iż potrafimy wspólnie działać i realizować wspólny program. Dla nas człowiek jest ważniejszy od kapitału,  środowisko jest ważniejsze od biznesu,  a UE jest większą wartością niż USA.  Chociażby te trzy rzeczy powodują, że jest między nami pole do współpracy i wspólnego programu bliskiego polskiej lewicy. Nadmienił również że priorytetem jest rozwój inwestycji w ekologię, edukację i infrastrukturę. W sprawie ochrony klimatu, potrzebne są bardziej ambitne postanowienia, niż te, które do tej pory zapadły. Przedstawił też zagadnienia poruszane na Kongresie Partii Europejskich Socjalistów, której jest członkiem.

BIURO KRAJOWE UNII PRACY zwróciło się do wielu Redakcji z  zaproszeniem na ”konferencję - burzę mózgów”, która odbyła się w dniu 3 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w centrum Warszawy w  sali  konferencyjnej Domu Spółdzielczości Pracy w Warszawie przy ul. Żurawiej 47. Tematem przewodnim  konferencji była :   „ Przyszłość lewicy w Polsce ”  Do udziału w konferencji zaprosiliśmy wszystkie Partie polityczne, Stowarzyszenia i Organizacje pozarządowe, które definiują się jako lewicowe. Celem konferencji była integracja całego środowiska lewicowego oraz wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego funkcjonowania lewicy w Polsce. Formuła konferencji była otwarta i tak jak sądziliśmy przybrała formę burzy mózgów. Konferencję poprzedziła uroczystość wręczenia statuetki Unii Pracy Tomaszowi Sekielskiemu nominowanemu przez Kapitułę Nagrody im. Aleksandra Małachowskiego za niezależność dziennikarską”.

 Zobacz Galerię