• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Około 6 tys. osób przeszło w sobotę ulicami Poznania w XVI Marszu Równości. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele poznańskiej Unii Pracy. Przed rozpoczęciem marszu organizatorzy odczytali postulaty tegorocznego wydarzenia. Znalazły się wśród nich m.in. kwestie równości małżeńskiej, umożliwienia adopcji dzieci parom jednopłciowym, kwestie dotyczące uproszczenia procedur korekty zmiany płci. Jedno z żądań dotyczyło także "natychmiastowego zaprzestania kłamliwej propagandy wobec osób LGBT+, którą prowadzą wspólnie Prawo i Sprawiedliwość, Telewizja Polska – stanowiąca tubę propagandowej partii rządzącej, i szereg prawicowych organizacji. Wasze obrzydliwe kłamstwa powodują narastanie nienawiści, przemoc wobec osób LGBT+ i prowadzą wprost do wielu tragedii" – mówili w sobotę organizatorzy marszu.


W dniach 29 – 30 czerwca 2019 r odbyły się w Warszawie dwudniowe obrady Rady Krajowej Unii Pracy. Jednym z punktów była uroczystość wręczenia  Nagrody im. Aleksandra Małachowskiego. Tegorocznym laureatem za książkę pt.: „Lewicę racz nam zwrócić Panie” został red. Rafał Woś – za wyróżnieniem były działania na rzecz - „za niezależność dziennikarską, dużą wrażliwość na problemy społeczne, promowanie postaw obywatelskich oraz wierność ideałom lewicy”.

W dniu wczorajszym w siedzibie Biura Krajowego zebrał się Zarząd Unii Pracy. Podjęto uchwały w kilku kluczowych sprawach. Ważnym też było przyjęcie wspólnego stanowiska Unii Pracy przedstawionego przez Przewodniczącego Waldemara Witkowskiego w sprawie zlikwidowania podatku od nieruchomości, w punkcie gruntów zielonych na których, nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Tereny zielone (parki, skwery, boiska sportowe, przestrzeń rekreacyjną mieszkańców miast, siedlisk i osiedli) stanowią wspólne dobro, pomagające w regeneracji wszystkich aspektów zdrowotnych. Służą one także ochronie środowiska, gromadzeniu wód opadowych i asymilacji Co2,  dlatego samorządy nie powinny być obciążane tego typu daniną.

Z głębokim żalem informujemy o śmierci Piotra Nowaka, naszego Przyjaciela i Kolegi z Federacji Młodych Unii Pracy oraz Unii Pracy.

Składamy najszczersze kondolencje Rodzinie i Bliskim.