• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Z okazji wyboru dotychczasowego Prezesa Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego Pana Sławomira Broniarza na kolejną kadencję Przewodniczący Unii Pracy przesłał list gratulacyjny.

Stanowisko Zarządu Krajowego Unii Pracy w sprawie działań na rzecz ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych

Unia Pracy postuluje podjęcie przez Rząd i Parlament RP pilnych działań na rzecz ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwa na drogach publicznych. Za niezbędne uważamy w szczególności :

1. Ograniczenie maksymalnej prędkości na autostradach dla motocykli, samochodów osobowych i ciężarowych o DMC < 3,5t z 140 do 130 km/h. Dozwolona prędkość na autostradach w naszym kraju należy do najwyższych w Europie. Tak wysoka jest jedynie jeszcze w Bułgarii, a w Niemczech brak jest ograniczeń. W znacznej większości państw europejskich limity zamykają się w zakresie 120-130 km/h. Obniżenie limitu prędkości przełoży sie na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników autostrad, obniżenie poziomu emisji spalin oraz wolniejsze zużycie opon. Ścieranie się opon powoduje emisje pyłu który jest składnikiem smogu.

2. Likwidacja obowiązku zatrzymania pojazdu przed wjazdem na skrzyżowanie przy zapalonej zielonej strzałce. Obecne regulacje wymuszają zatrzymanie pojazdu nawet jeżeli w pobliżu nie ma żadnych innych pojazdów ani pieszych, co prowadzi m.in. do tamowania płynności ruchu czy niepotrzebnego zwiększenia emisji spalin. Hamowanie przed zieloną strzałka powoduje także dodatkową emisję pyłów z klocków hamulcowych. Wnioskowana zmiana przepisów nie zwolni kierowców z wymogu zachowania szczególnej ostrożności ani obowiązku ustąpienia pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu.

3. Rozszerzenie w centrach miast strefy "Tempo 30", czyli obszarów w których  obrębie autem po ulicach nie można się poruszać szybciej niż 30 km/h, co przełoży sie na zapewnienie dobrych warunków ruchu wszystkim uczestnikom ruchu, w tym rowerzystom i pieszym Ograniczenie to podnosi bezpieczeństwo i zmniejsza różnicę prędkości pomiędzy rowerzystami i użytkownikami hulajnóg elektrycznych a samochodami. Dzięki temu ulice stają się bardziej przyjazne dla pieszych i cyklistów, zwiększa sie także płynność ruchu pojazdów.

Przyjęcie naszych postulatów powinno przyczynić sie zarówno do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach jak również do ograniczenia smogu w centrach miast. Należy pamiętać, że do jego powstawania przyczynia się zarówno intensywność emisji spalin jak i emisja pyłów przez ścieranie opon, nawierzchni i klocków hamulcowych.

Zarząd Krajowy Unii Pracy

Atak Turcji na tereny Kurdów w północnej Syrii trwa od 9 października 2019 r, pomimo protestów Unii Europejskiej. Przekreśla to Ich marzenia o własnym państewku. Prowincja w regionie Rożawa na północy Syrii, zamieszkana przez 2,5 mln ludzi w wyniku rewolucji w listopadzie 2013 uzyskała autonomię ogłoszoną oficjalnie 9 stycznia 2014. Społeczność Kurdów oparta jest na zasadach bezpośredniej demokracji, równości płci i poszanowania praw mniejszości, deklarowanych w imieniu zamieszkujących ten obszar Kurdów, Arabów, Syryjczyków, Aramejczyków, Turkmenów, Ormian i Czeczenów. Kurdowie stanowią znaczącą mniejszość narodową w Turcji (około 15 mln).

Unia Pracy wspierała od samego początku starania o utworzenie samodzielnego państwa Kurdystanu. Na oficjalne petycje otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, którą przedstawiamy w całości.

W Dniu Edukacji Narodowej UNIA PRACY składa wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, życzenia spełnienia postulatów, godnego wynagrodzenia i szczęścia rodzinnego.