• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


W dniach 29 – 30 czerwca 2019 r odbyły się w Warszawie dwudniowe obrady Rady Krajowej Unii Pracy. Jednym z punktów była uroczystość wręczenia  Nagrody im. Aleksandra Małachowskiego. Tegorocznym laureatem za książkę pt.: „Lewicę racz nam zwrócić Panie” został red. Rafał Woś – za wyróżnieniem były działania na rzecz - „za niezależność dziennikarską, dużą wrażliwość na problemy społeczne, promowanie postaw obywatelskich oraz wierność ideałom lewicy”.

W dniu wczorajszym w siedzibie Biura Krajowego zebrał się Zarząd Unii Pracy. Podjęto uchwały w kilku kluczowych sprawach. Ważnym też było przyjęcie wspólnego stanowiska Unii Pracy przedstawionego przez Przewodniczącego Waldemara Witkowskiego w sprawie zlikwidowania podatku od nieruchomości, w punkcie gruntów zielonych na których, nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Tereny zielone (parki, skwery, boiska sportowe, przestrzeń rekreacyjną mieszkańców miast, siedlisk i osiedli) stanowią wspólne dobro, pomagające w regeneracji wszystkich aspektów zdrowotnych. Służą one także ochronie środowiska, gromadzeniu wód opadowych i asymilacji Co2,  dlatego samorządy nie powinny być obciążane tego typu daniną.

Z głębokim żalem informujemy o śmierci Piotra Nowaka, naszego Przyjaciela i Kolegi z Federacji Młodych Unii Pracy oraz Unii Pracy.

Składamy najszczersze kondolencje Rodzinie i Bliskim.


W tym roku po raz kolejny w Warszawie odbywa się Parada Równości. Udział w tym wydarzeniu bierze także Unia Pracy. Barwna parada przejdzie ulicami stolicy o godzinie 15:00. Od rana działa zaś miasteczko Równości w parku Świętokrzyskim.

Zobacz galerię