• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Waldemar Witkowski, przewodniczący Unii Pracy na spotkaniu 7 grudnia 2019 r z Inicjatywą Polską zapewnił, że jako partie lewicowe chcemy pokazać, iż potrafimy wspólnie działać i realizować wspólny program. Dla nas człowiek jest ważniejszy od kapitału,  środowisko jest ważniejsze od biznesu,  a UE jest większą wartością niż USA.  Chociażby te trzy rzeczy powodują, że jest między nami pole do współpracy i wspólnego programu bliskiego polskiej lewicy. Nadmienił również że priorytetem jest rozwój inwestycji w ekologię, edukację i infrastrukturę. W sprawie ochrony klimatu, potrzebne są bardziej ambitne postanowienia, niż te, które do tej pory zapadły. Przedstawił też zagadnienia poruszane na Kongresie Partii Europejskich Socjalistów, której jest członkiem.

BIURO KRAJOWE UNII PRACY zwróciło się do wielu Redakcji z  zaproszeniem na ”konferencję - burzę mózgów”, która odbyła się w dniu 3 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w centrum Warszawy w  sali  konferencyjnej Domu Spółdzielczości Pracy w Warszawie przy ul. Żurawiej 47. Tematem przewodnim  konferencji była :   „ Przyszłość lewicy w Polsce ”  Do udziału w konferencji zaprosiliśmy wszystkie Partie polityczne, Stowarzyszenia i Organizacje pozarządowe, które definiują się jako lewicowe. Celem konferencji była integracja całego środowiska lewicowego oraz wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego funkcjonowania lewicy w Polsce. Formuła konferencji była otwarta i tak jak sądziliśmy przybrała formę burzy mózgów. Konferencję poprzedziła uroczystość wręczenia statuetki Unii Pracy Tomaszowi Sekielskiemu nominowanemu przez Kapitułę Nagrody im. Aleksandra Małachowskiego za niezależność dziennikarską”.

 Zobacz Galerię

 Poznań, 2019-11-23

Zarząd Wojewódzki Wielkopolskiej Unii Pracy przeanalizował budżet Województwa Wielkopolskiego proponowany na rok 2020.

Zarząd :
1. Wyraża zadowolenie :
-  z kontynuacji budowy szpitala dziecięcego,
-  z podjęcia decyzji o dofinansowanie zabiegów in vitro,
o co walczyliśmy w Sejmiku ubiegłej kadencji, głosem naszego radnego Waldemara Witkowskiego. Zadania te uważamy za bardzo ważne dla młodych mieszkańców Wielkopolski. W tym miejscu Zarząd w imieniu mieszkańców północnej Wielkopolski składa podziękowanie za sfinalizowanie budowy i wyposażenia ośrodka onkologii w Pile.
2. Doceniamy decyzję radnych Sejmiku dotyczącą budowy siedziby filharmonii poznańskiej, jako ważnego nie tylko regionalnego ośrodka kulturalnego. Szczególnie, że w tym okresie inwestycje w kulturę nie są priorytetem nie tylko władz centralnych ale i wielu samorządów.
3. Niepokój Zarządu Wielkopolskiej Unii Pracy wzbudziła niesłychanie duża / 125 mln Pln / dopłata do przewozów realizowanych przez Koleje Wielkopolskie. Ponieważ uważamy za niezwykle istotne dla mieszkańców województwa skomunikowanie miejsca pracy z miejscem zamieszkania, to sytuacja tak wysokiego deficytu może doprowadzić w przyszłości do minimalizowania lokalnej komunikacji. Z tego powodu Zarząd WUP wzywa władze Sejmiku do jak najszybszych i skutecznych działań naprawczych.
4. Uważamy, że dla rozwoju szczególnie północnej części Wielkopolski istotny jest problem skomunikowania południa kraju z Wybrzeżem. Niezbędnym zatem staje się zintensyfikowanie starań o podjęcie budowy S-11 na odcinku wielkopolskim, zwłaszcza że takie prace już są znacznie zaawansowane w województwie zachodnio-pomorskim.

Uchwała ZW WUP została podjęta jednogłośnie

W imieniu ZW WUP
                                                                   
Przewodniczący  dr Jan Lus.

W związku z 95 rocznicą urodzin Marszałka Sejmu Aleksandra Małachowskiego Przewodniczący Unii Pracy w asyście Aktywu warszawskiego partii uhonorował tę datę, składając kwiaty na grobie Aleksandra Małachowskiego w Laskach.