• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prezydent R.P.
Pan Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie,
Okazując należny szacunek z racji sprawowanej przez Pana funkcji w imieniu mojej Partii Unii Pracy, proszę o oddzielenie roli jako reprezentanta Polski od samego człowieka - Polaka. Liczę na Pana osobiste umiejętności mediacyjne, które już pan wykazał w innych trudnych dla Prezydenta sprawach. Zwracam się z uprzejmą prośbą o powstrzymanie się z podpisaniem nowelizacyjnej ustawy o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze wprowadzającą odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.
Jestem przekonany, że taka regulacja powinna być wprowadzona. jednakże z niepokojem obserwuję protesty i głęboko analizuję wystąpienia wielu legalistów, którzy wskazują wady tego prawnego dokumentu w wielu zapisach niezgodnych z polską konstytucją, ale i Kartą Praw Podstawowych i Konwencją o Ochronie Praw Człowieka.
Wczorajsza uchwała SN ma praktyczne skutki gdyż wszystkie sądy będą tę uchwałę stosowały. Jednak SN dokonał poniekąd niesprawiedliwej decyzji gdyż nie dotyczy sędziów sądów administracyjnych. To jest swego rodzaju dualizm prawny.  Nerwowość napięte terminy prowadzą do efektu kuli śnieżnej… Przekonany o Pańskiej roztropności i wierząc w zespół doradców prezydenckich w sferze prawnej, przychyli się Pan - Prezydencie do głosu rozsądku i dołoży wszelkich starań dla kompromisowego rozwiązania problemu.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Unii Pracy
Waldemar Witkowski

 

W Warszawie odbyło się zorganizowane przez Unię Pracy spotkanie konsultacyjne n/t "Kto kandydatem całej polskiej lewicy na prezydenta RP ?". W spotkaniu wzięli udział reprezentanci pozaparlamentarnej lewicy - partii politycznych, stowarzyszeń i ruchów społecznych.

Czytaj dalej...


Każdego roku o tej samej porze,

każdy Wam życzy co tylko może.

Po staropolsku w tej sposobności,

Unia Pracy życzy, dużo radości,

aby się wszystko dobrze zdarzyło

a z roku na rok coraz lepiej było !

To, czego pragniecie, by się spełniało,

A to, co kochacie, by Waszym się ostało!


Jak co roku można uczestniczyć wspólnie śpiewając : „Marsyliankę Wielkopolską”, „Rotę”, „Gdy szedłem raz od warty”, „Przybyli ułani pod okienko”, „O, mój rozmarynie”, „Wojenko, wojenko”, „Rozkwitały pąki białych róż”… w programie pt.: „Wielkopolanie śpiewają Niepodległej”, który odbędzie się w Poznaniu. Wydarzenie organizowane jest 27 grudnia 2019r  z okazji 101 rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego a obejrzeć będzie można za pośrednictwem TVP na ogólnopolskiej antenie