• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Opole, dnia 10.02.2020r

 
Premier Mateusz Morawiecki i PiS zaproponowali pracującym rodakom Pracowniczy Program Kapitałowy, który ma być ich zabezpieczeniem finansowym jako przyszłych eme¬rytów. Ponieważ program ten nie zyskał dużego zainteresowania obywateli Rząd chce stwo¬rzyć mechanizmy, które wymuszą na pracodawcach wprowadzenie tego programu w ich przedsiębiorstwach. Rodzi się pytanie z czego wynika tak małe zainteresowanie tym  progra¬mem? Czy jest to uczciwy program stwarzający szanse zgromadzenia odpowiedniego kapi¬tału na czas emerytury, czy też jest to kolejne oszustwo Premiera Mateusza Morawieckiego? Niestety jest wiele przesłanek dowodzących, że głównym celem tego programu nie jest wca¬le zapewnienie finansowego bezpieczeństwa emerytalnego uczestników PPK lecz stworze¬nie kolejnego źródła finansowania często niezbyt mądrych pomysłów PiS-u. Premier Mate¬usz Morawiecki chcąc pokazać jak bardzo uczciwa jest to oferta zaproponował zapisanie w Konstytucji faktu, że środki zgromadzone na PPK są prywatne. Zapomniał jednak dodać jed¬ną istotną informację, o której jako były bankster dobrze wie, a mianowicie że przez niewła¬ściwe inwestycje TFI emerytury z tego funduszu nie będzie, bo konto może pozostać prak¬tycznie wyczyszczone.

• Przewodniczący Unii Pracy, partii która na polskiej scenie politycznej funkcjonuje od 28 lat, a jej założycielami byli Karol Modzelewski, Aleksander Małachowski, Ryszard Bugaj, Marek Pol.
• Były wicewojewoda wielkopolski i wiceprzewodniczący sejmiku województwa wielkopolskiego.
• Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu oraz krajowy działacz spółdzielczości mieszkaniowej.
• Działacz sportowy, prezes Poznańskiego Klubu Sportowego ”Posnania”.
• Od lat działacz społeczny i polityczny pomagający w rozwiązywaniu codziennych problemów mieszkańcom Wielkopolski.

Waldemar Witkowski od zawsze głosił: po pierwsze człowiek, po drugie praca i po trzecie gospodarka pozostająca w symbiozie ze środowiskiem.
Hasłowy program wyborczy kandydata :
- człowiek ważniejszy od kapitału;                                                      
- środowisko ważniejsze od biznesu;
- Unia Europejska ważniejsza dla Polski od USA.

Tylko silna i solidarna Polska w Unii Europejskiej daje szansę Polkom i Polakom na zrealizowanie marzeń o godnej pensji, uczciwej emeryturze i bezpiecznym życiu w zjednoczonej Europie. Szukajmy przyjaciół blisko w Europie, a nie za oceanem. Przyszły Prezydent będzie sprzyjać takiemu rozwojowi Polski.
W Pałacu Prezydenckim powinien zasiąść silny kandydat, potrafiący rozmawiać z Polkami i Polakami, nie bojący się trudnych, odpowiedzialnych, ale i samodzielnych decyzji.Prezydent, powinien być mądrym arbitrem, a nie notariusz jednej partii politycznej.

Dodatkowe informacje:
Przewodniczący Unii Pracy chce m.in. skrócenia czasu pracy z 8 do 7 godzin dziennie. Uważa, że w naszym klimacie nie można tak długo pracować. Uważa, że trzeba położyć nacisk na bezwzględną walkę o czyste powietrze a ma w gestii środowiska bezprecedensowe osiągnięcia. Jeżeli chodzi o postulaty dotyczące polityki międzynarodowej: „W sprawach Unia Europejska – Stany Zjednoczone: nie akceptujemy takiej jednostronnej miłości do USA, która kosztuje nas wiele miliardów złotych. Uważamy, że przyjaciół trzeba szukać w Unii Europejskiej, w Europie.”
Waldemar Witkowski to były radny sejmiku, były wicewojewoda wielkopolski, obecnie Za-ca Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej. Od wielu lat związany z ruchem spółdzielczym. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego.

Uchwała nr 3/2020
Zarządu Krajowego Unii Pracy
z dnia  9.02.2020 r.
w sprawie wystawienia kandydata Unii Pracy w wyborach prezydenckich

Na podstawie art. 3 pkt 1 i 2 statutu Unii Pracy, Zarząd Krajowy UP rekomenduje Przewodniczącego Unii Pracy Waldemara Witkowskiego, jako kandydata lewicy pozaparlamentarnej na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Krajowy UP deklaruje wszelką pomoc w zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Wyborców Waldemara Witkowskiego i prowadzeniu kampanii wyborczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

W imieniu ZK UP
Sekretarz Generalny
Unii Pracy
Grzegorz Andrzej Niski

W minioną niedzielę, 26 stycznia 2020 r. reprezentacja Unii Pracy wzięła udział w obchodach rocznicy wykonania przez carskich żołnierzy wyrok śmierci na czterech działaczach pierwszej polskiej organizacji rewolucyjnej: Piotra Bardowskiego, Stanisław Kunickiego Michała Ossowskiegiego i Jana Pietrusińskiego. Uroczystości tradycyjnie odbyły się pod murami warszawskiej Cytadel.

Zobacz Galerię