• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

BIURO KRAJOWE UNII PRACY zwróciło się do wielu Redakcji z  zaproszeniem na ”konferencję - burzę mózgów”, która odbyła się w dniu 3 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 w centrum Warszawy w  sali  konferencyjnej Domu Spółdzielczości Pracy w Warszawie przy ul. Żurawiej 47. Tematem przewodnim  konferencji była :   „ Przyszłość lewicy w Polsce ”  Do udziału w konferencji zaprosiliśmy wszystkie Partie polityczne, Stowarzyszenia i Organizacje pozarządowe, które definiują się jako lewicowe. Celem konferencji była integracja całego środowiska lewicowego oraz wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego funkcjonowania lewicy w Polsce. Formuła konferencji była otwarta i tak jak sądziliśmy przybrała formę burzy mózgów. Konferencję poprzedziła uroczystość wręczenia statuetki Unii Pracy Tomaszowi Sekielskiemu nominowanemu przez Kapitułę Nagrody im. Aleksandra Małachowskiego za niezależność dziennikarską”.

 Zobacz Galerię

 Poznań, 2019-11-23

Zarząd Wojewódzki Wielkopolskiej Unii Pracy przeanalizował budżet Województwa Wielkopolskiego proponowany na rok 2020.

Zarząd :
1. Wyraża zadowolenie :
-  z kontynuacji budowy szpitala dziecięcego,
-  z podjęcia decyzji o dofinansowanie zabiegów in vitro,
o co walczyliśmy w Sejmiku ubiegłej kadencji, głosem naszego radnego Waldemara Witkowskiego. Zadania te uważamy za bardzo ważne dla młodych mieszkańców Wielkopolski. W tym miejscu Zarząd w imieniu mieszkańców północnej Wielkopolski składa podziękowanie za sfinalizowanie budowy i wyposażenia ośrodka onkologii w Pile.
2. Doceniamy decyzję radnych Sejmiku dotyczącą budowy siedziby filharmonii poznańskiej, jako ważnego nie tylko regionalnego ośrodka kulturalnego. Szczególnie, że w tym okresie inwestycje w kulturę nie są priorytetem nie tylko władz centralnych ale i wielu samorządów.
3. Niepokój Zarządu Wielkopolskiej Unii Pracy wzbudziła niesłychanie duża / 125 mln Pln / dopłata do przewozów realizowanych przez Koleje Wielkopolskie. Ponieważ uważamy za niezwykle istotne dla mieszkańców województwa skomunikowanie miejsca pracy z miejscem zamieszkania, to sytuacja tak wysokiego deficytu może doprowadzić w przyszłości do minimalizowania lokalnej komunikacji. Z tego powodu Zarząd WUP wzywa władze Sejmiku do jak najszybszych i skutecznych działań naprawczych.
4. Uważamy, że dla rozwoju szczególnie północnej części Wielkopolski istotny jest problem skomunikowania południa kraju z Wybrzeżem. Niezbędnym zatem staje się zintensyfikowanie starań o podjęcie budowy S-11 na odcinku wielkopolskim, zwłaszcza że takie prace już są znacznie zaawansowane w województwie zachodnio-pomorskim.

Uchwała ZW WUP została podjęta jednogłośnie

W imieniu ZW WUP
                                                                   
Przewodniczący  dr Jan Lus.

W związku z 95 rocznicą urodzin Marszałka Sejmu Aleksandra Małachowskiego Przewodniczący Unii Pracy w asyście Aktywu warszawskiego partii uhonorował tę datę, składając kwiaty na grobie Aleksandra Małachowskiego w Laskach.

Z okazji wyboru dotychczasowego Prezesa Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego Pana Sławomira Broniarza na kolejną kadencję Przewodniczący Unii Pracy przesłał list gratulacyjny.